Avointen työpaikkojen määrä ei ole juuri kasvanut sitten viime vuoden – hallinto- ja sote-alalla nousua

Määräaikaisten ja osa-aikaisten työpaikkojen osuudet avoimista työpaikoista laskivat.

työnhaku
kaksi työmiestä rakennustyömaalla kantavat rautatankoa
Rakennusalan työpaikat vähenivät viime vuoden vertailujaksosta.Jani Saikko / Yle

Avoimia työpaikkoja oli huhti-touko-kesäkuussa suunnilleen yhtä paljon kuin vuosi sitten, kertoo Tilastokeskus (siirryt toiseen palveluun). Työpaikkoja oli vuoden 2019 toisella neljänneksellä 50 900, kun vuotta aikaisemmin määrä oli 49 500.

Kokonaismäärässä on tapahtunut pieni kasvu, mutta määräaikaisten ja osa-aikaisten työpaikkojen osuudet laskivat.

Osa-aikaisia työpaikkoja oli viime vuoden vertailujaksolla tarjolla 9 300, kun nyt niitä oli 6 600. Määräaikaisia pestejä oli aiemmin haettavissa 19 200, nyt 16 900.

Työpaikkojen määrän kasvua selittääkin vaikeasti täytettävien työtehtävien kasvu. Niiden määrä kohosi 26 000 tehtävästä 30 400 tehtävään. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli paljon esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupan, teollisuuden sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla.

Avoimet työpaikat 2018/2 – 2019/2

Lukumäärä 2018/2

Osuus 2018/2, %

Lukumäärä 2019/2

Osuus 2019/2, %

Avoimet työpaikat

49 500

50 900

Osa-aikaisia

9 300

19

6 600

13

Määräaikaisia

19 200

39

16 900

33

Vaikeasti täytettäviä

26 000

52

30 400

60

Osaryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia, joten niiden summa ei vastaa avointen työpaikkojen kokonaismäärää.

Julkishallinnon ja sote-alan paikat nousuun, rakennusalalla pudotusta

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä avoimista työpaikoista 37 700 eli 74 prosenttia oli yksityisten yritysten tarjoamia. Luku ei juurikaan ole muuttunut vuotta aiemmasta.

Alle viiden työntekijän toimipaikoissa työpaikkojen määrä kasvoi lähes viidellä tuhannella.

Eniten työpaikat lisääntyivät julkisen hallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla. Työpaikkoja väheni eniten rakennusalalla.

Etelä-Suomen suuralue kärsi työpaikkojen suhteen eniten, mutta Helsinki-Uusimaa sekä Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueet kokivat kasvua.

Lue lisää:

Hyvästi, aikaa vievä työhakemusten täyttäminen – rekrybotti juttelee kanssasi minuutin ja kertoo, kannattaako sinun hakea paikkaa

Mitä väliä sillä on, onko vanhustenhoidon henkilöstömitoitus 0,5 vai 0,7? Selvitimme vastaukset neljään tärkeään kysymykseen

Juuso Toivonen, 30, sai pätkätöistä ja epävarmuudesta tarpeekseen – ratkaisu löytyi pienestä Karkkilasta, jossa on otettu kovat keinot käyttöön ammattilaisten saamiseksi