Hyppää sisältöön

Moni koulu kieltää pyöräilyn ekaluokkalaisilta, ja se voi käynnistää vaarallisen autorallin: "Karhunpalvelus turvallisuudelle"

Lain mukaan koulu ei saa kieltää koululaisten koulumatkapyöräilyä. Liikenneturva kehottaa kuitenkin ottamaan kehotukset tosissaan.

Lapsen koulumatka on hyvä käydä läpi yhdessä. Lapsi ei välttämättä ymmärrä yleisiä liikennesääntöjä, vaan ohjeet jäävät paremmin mieleen kun ne kohdistuvat omalle reitille osuviin paikkoihin. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Kangasalan Vatialassa on keskiviikkoaamuna polkupyöräruuhka. Koulun läheistä pyörätietä pitkin valuu letkana käveleviä ja pyöräileviä lapsia.

Kaupunki on kehottanut koululaisia taittamaan matkansa joko jalkapatikassa tai polkupyörällä, joten autoralli loistaa poissaolollaan.

– Varmasti ilman ohjeistustakin tulisivat jalan tai pyörällä, kertoo lapsiaan kouluun saatteleva Jussi Jokinen.

Jussi Jokinen saatteli pienimmäisensä kanssa kouluun perheen tokaluokkalaisen, jonka koulumatkat taittuvat useimmiten kävellen, mutta toisinaan polkupyörällä. Autokyytiin joudutaan turvautumaan aniharvoin. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Vatialan koulun rehtori Mari Saarikko on hyvillään kaupungin linjauksesta. Hänen oma ekaluokkalaisensa kulkee 4,5 kilometrin koulumatkan polkupyörällä ongelmitta. Saarikon mukaan Kangasalla lähdetään siitä, että huoltaja osaa arvioida lapsen kyvyn kulkea koulumatkat polkupyörällä.

– Koulu ei sitä rajoita.

Näin ei ole kuitenkaan kaikkialla. Tänäkin syksynä monen ekaluokkalaisen huoltajille on tullut koulusta ohjeistus, että eka- ja tokaluokkalaisten ei tulisi pyöräillä kouluun.

Kehotus otetaan monessa kodissa aivan syystäkin tosissaan: ehkä koulumatka on niin vaarallinen, että autokyyti on turvallisin ratkaisu.

Autoralli on itseään ruokkiva kierre

Autokyydin tarjoaminen lapselle saattaa aiheuttaa liikenneturvallisuutta heikentävän kierteen: koulun lähiympäristö alkaa tuntua autorallin vuoksi turvattomalta ja entistä useampi päätyy lapsen kuljettamiseen.

Samalla aikuinen tulee lisänneeksi liikennettä koulun lähistöllä entisestään.

– Vaarana on, että tehdään karhunpalvelus koulun lähialueen turvallisuudelle, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Markkanen muistuttaa, että kaikkien koulujen ympäristöä ei ole suunniteltu saattoliikennettä varten, mikä saattaa lisätä vaaratilanteita. Koulujen lähiympäristön vaarat tiedostetaan myös Opetushallituksessa, kertoo opetusneuvos Leo Pahkin.

– Monen koulun lähellä ei ole paikkoja toimivalle saattoliikenteelle, koska jättöalueelle ei yksinkertaisesti löydy paikkaa.

Vatialan koulun rehtori Mari Saarikko ja vs. vararehtori Jarkko Liuha kiittelevät Kangasalaa siitä, että pyörätiet pidetään hyvässä kunnossa. Heidän molempien lapset kulkevat koulussa polkupyörällä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Esimerkiksi Kangasalan Vatialan koulun ympäristöä ei ole suunniteltu autokuskaamista varten, joten jokainen turha käynti aiheuttaa potentiaalisen vaaratilanteen, sanoo koulun vs. vararehtori Jarkko Liuha.

Pyöräilykehotuksesta huolimatta osa lapsista kulkee autokyydillä.

– Vaaratilanteet tapahtuvat ahtaalla parkkipaikalla, kun joudutaan peruuttelemaan.

Pahkinin mukaan tilanne on kuitenkin parantumaan päin, kun saattoliikenteen vaaroista on alettu puhua entistä enemmän.

– Esimerkiksi vanhempainilloissa syntyy paljon koulumatkan turvallisuutta parantavia ideoita, jotka usein myös toteutetaan yhteistyössä kunnan tai kaupungin kanssa.

Koulumatka tärkeä liikuntahetki

Aktiivisesta koulumatkasta on muutakin hyötyä kuin autorallin hillitseminen. Yleinen liikkumattomuus on lisääntynyt ja yhä harvempi suomalaislapsi saa täyteen suositellun päivittäisen liikunta-annoksensa.

Moni koulu kieltää pyöräilyn ekaluokkalaisilta, ja se voi käynnistää vaarallisen autorallin: "Karhunpalvelus turvallisuudelle" Kansallisen liikuntasuosituksen mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua kouluiässä joka päivä monipuolisesti vähintään tunnin ajan.

– Tutkimustiedon perusteella koulumatkasta on tullut tärkeä tekijä lasten liikkumisen kannalta, Eeva-Liisa Markkanen sanoo.

Liikenneturvan mukaan koulumatkojen kulkemisesta kävellen tai pyörällä on tutkitusti hyötyä vireyden kannalta. Iltapäivällä se antaa hyvän pienen piristyksen ennen läksyjen tekoa.

Vatialan koulun rehtori Mari Saarikko tietää, että omalle ekaluokkalaiselleen aamun polkupyörälenkistä on hyötyä.

– Minusta on tärkeää, että lapseni saa liikuntaa aamulla ja menee virkeänä kouluun. Toki oikein huonolla säällä pohditaan muita ratkaisuja.

Koulu ei voi kieltää pyöräilyä

Lain mukaan koululla ei ole oikeutta kieltää kouluun pyöräilyä, muistuttaa opetusneuvos Leo Pahkin Opetushallituksesta.

– Koulu ei voi kieltää tulemasta jollain tietyllä kulkupelillä, mutta voi toki esittää toiveita ja tehdä suosituksia esimerkiksi turvallisuusseikkoihin tai tilanpuutteeseen vedoten.

Koulun asettama pyöräilykielto voi ihmetyttää niitä vanhempia, joiden lapset pärjäisivät taitojensa puolesta liikenteessä.

Liikenneturvan Eeva-Liisa Markkanen kuitenkin suosittelee miettimään vakavasti, miksi suositus on annettu. Useimmiten ne perustuvat perusteltuun arvioon koulun lähiliikenteen turvattomuudesta sekä lapsen valmiuksiin pyöräillä turvallisesti.

Koulun aloittavan lapsen kyky hahmottaa liikennetilanteita on vasta kehittymässä. Pyöräillessä aikaa havaintojen tekemiselle on vähemmän kuin kävellen liikuttaessa. Turvallinen pyöräily edellyttää liikenteen havainnointi- ja ennakointikyvyn lisäksi motorisia taitoja, Markkanen muistuttaa.

– Tarvitaan myös kykyä suorittaa motorista ja kognitiivista tehtävää samanaikaisesti sekä kykyä arvioida omia taitoja, jotta turhia riskejä ei oteta.

Lassi Laurila jättää pyörän talliin vain sydäntalvella. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Markkanen muistuttaa, että kaikki 1.- ja 2.-luokkalaiset eivät ole vielä motorisilta ja kogniitivisilta taidoiltaan valmiita liikenteeseen polkupyörällä, joten selkeää ikäsuositusta koulupyöräilyn alottamiselle on mahdotonta antaa.

Kategorinen pyöräilykielto ei ole Eeva-Liisa Markkasen mukaan kuitenkaan paras vaihtoehto, sillä koulumatkat ovat erilaisia ja lapset ovat vielä eka- ja tokaluokkalaisina hyvin eri kehitysvaiheessa.

Markkanen kannustaakin kouluja entistä aktiivisempaan yhteistyöhön kotien kanssa, sillä vanhemmat osaavat entistä hanakammin kyseenalaistaa kieltoja.

– Keskustelun myötä vanhempien olisi helpompi suhtautua koulun antamiin ohjeisiin ja miettiä, mitä turvallisuuden parantamiseksi voitaisiin yhdessä tehdä.

Millaisia kokemuksia sinulla on koulumatkapyöräilystä? Keskustele aiheesta. Keskustelu suljetaan kello 20.00.

.
.