Yle Sápmi tuottaa saamelaiskäräjävaaleihin nelikielisen vaalikoneen, kolme yleisötenttiä sekä somevideosarjan – toimitus toivottaa kaikki tervetulleiksi tällä viikolla alkaviin yleisötentteihin

Saamelaiskäräjävaalien yleisötentit järjestetään Inarissa 22.8. ja 29.8. sekä Helsingissä 26.8.

Suomen saamelaiskäräjät
Sámediggeválga 2019
Saamelaiskäräjävaalien 2019 graafisen ilmeen on suunnitellut Ylen graafikko Matti Kurkela. Vaalisisältöjen äänimaailman tuottaa Yle Sápmin toimittaja ja muusikko Mikkâl Morottaja.Matti Kurkela / Yle

Syksyn saamelaiskäräjävaalit lähestyvät. Vaalit toimitetaan 2.9.–30.9.2019 välisenä aikana.

Ylen saamenkielinen toimitus Yle Sápmi tarjoaa syksyn vaaleissa monenlaista sisältöä, joka tarjoaa sekä äänestäjille kattavasti tietoja ehdokkaista että myös ehdokkaille monipuolisia mahdollisuuksia avata itseään äänestäjille. Yle Sápmi tuottaa vaaleihin vaalikoneen, kolme yleisötenttiä sekä somevideosarjan.

Vaalikone tuotetaan neljällä kielellä

Vaalikoneen Yle Sápmi tarjoaa nyt toista kertaa neljällä kielellä – konetta on mahdollista käyttää inarinsaamen, koltansaamen, pohjoissaamen ja suomenkielillä. Vaalikoneen kautta käyttäjä voi etsiä ne ehdokkaat, jotka ovat hänen kanssaan eniten samaa mieltä asioista.

Vaalikoneessa on kysymyksiä sekä saamelaisyhteisön sisäisistä aiheista, kuten kielen, kulttuurin ja oikeuksien tilasta, että myös saamelaisen ja suomalaisen yhteiskunnan suhteista, ympäristö- ja ilmastoteemoista sekä maailman polttavista aiheista.

Äänestäjillä on mahdollisuus tutustua vaalikoneessa myös tarkemmin ehdokkaisiin, sillä Yle Sápmi on kerännyt ehdokaskortteihin tietoja laajemmin kuin ennen, ja pyytänyt heitä nimeämään muun muassa esikuviaan ja vaalilupauksiaan.

Vaalikone aukeaa yleisölle maanantaina 2.9.

Yleisötenttejä järjestetään Inarissa ja Helsingissä

Yle Sápmi järjestää vaaleissa myös kolme yleisötenttiä, joista kaksi Inarissa ja yhden Helsingissä. Tenteissä tarkoituksena on antaa ääni nimenomaan äänestäjille, joilla on mahdollisuus tentata tilaisuuksissa ehdokkaita itse.

Tentit juontavat ja puheenvuoroja jakavat Yle Sápmin toimittajat Aslak Paltto ja Martta Alajärvi.

Tilaisuudet videoidaan ja julkaistaan tunnin mittaisina ohjelmina Yle Areenassa 9.9. Ensimmäinen yleisötentti järjestetään Inarissa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen aulassa tämän viikon torstaina 22.8. kello 13–14, toinen Helsingissä keskustakirjasto Oodissa maanantaina 26.8. kello 13–14 ja kolmas Inarissa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa torstaina 29.8. kello 13–14.

Yle Sápmin toimitus toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleiksi sekä seuraamaan tenttejä että tekemään kysymyksiä ehdokkaille. Yleisötentit ovat suomenkielisiä ja ohjelmat tekstitetään Yle Areenaan pohjoissaameksi.

Somevideosarjan toivotaan tavoittavan erityisesti saamelaisnuoret

Somevideosarja puolestaan tuo vaaleihin perinteisten vaalisisältöjen ohelle kevyempää ja viihdyttävää sisältöä. Sarja koostuu lyhyistä videoista, joissa saamelaiskäräjävaaliehdokkaat kilpailevat pareittain siitä, kumpi tuntee paremmin saamelaisnuorten ajatuksia ja mielipiteitä.

Yle Sápmin nuorten toimitus Sohkaršohkka on kerännyt sarjaa varten saamelaisnuorilta tietoja yhteistyössä Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston ja Suomen saamelaisnuoret -yhdistyksen kanssa.

Myös somevideot ovat nelikielisiä ehdokkaiden valitseman käyttökielen mukaan ja tekstitetään puhutulle kielelle. Somevideosarja julkaistaan Yle Sápmin somekanavissa torstaina 5.9.

"Toivomme saamen kansan hyötyvän vaalisisällöistämme"

Yle Sápmin vaalien tuottaja Aletta Lakkala toivoo näiden kolmen hyvin erilaisen vaalipalvelun tavoittavan saamen kansan ja tarjoavan äänestäjille eväitä vaaleihin.

Yle Sámi válgabuvttadeaddji Aletta Lakkala
Vaalien tuottaja Aletta Lakkala toivoo kolmen erilaisen vaalisisällön tavoittavan saamen kansan.Vesa Toppari / Yle

– Olemme pyrkineet suunnittelemaan vaalisisältömme niin, että äänestäjät saisivat niistä tarpeeksi tietoja päätöksensä tueksi. Esimerkiksi vaalikoneeseen olemme keränneet ehdokaskortteihin tietoja enemmän kuin ennen. Kaikille avoimet yleisötentit taas tarjoavat äänestäjille mahdollisuuden tentata ehdokkaita juuri heille tärkeistä teemoista. Somevideosarjan avulla toivomme tavoittavamme erityisesti saamelaisnuoret, jotta myös he tulisivat tietoisiksi vaaleista ja pääsisivät tutustumaan ehdokkaisiin juuri heille suunnattujen sisältöjen kautta. Somevideot tarjoavat myös ehdokkaille tilaisuuden näyttäytyä äänestäjille erilaisessa tilanteessa ja ympäristössä.

– Toivomme, että saamen kansa hyötyy vaalisisällöistämme ja käyttää niitä ahkerasti. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi myös kolmeen yleisötenttiimme!

Äänioikeutetut saamelaiset voivat äänestää saamelaiskäräjävaaleissa sekä postitse että palauttamalla vaaliasiakirjat henkilökohtaisesti vaalilautakunnan toimistoon tai muihin toimipisteisiin. Vaalilautakunta postittaa äänioikeutetuille äänestysasiakirjat 2.9. alkaen. Äänestysaika päättyy 30.9. ja vaalien tulos vahvistetaan 2.10.

Vaaleissa on tällä kertaa mukana 36 ehdokasta.