Sulkavalaiselle sahayhtiölle sakkoja konelinjan suojaamatta jättämisestä

sakko
Läheltä
Yle

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut sulkavalaisen sahayhtiön ja sen edustajat sakkorangaistuksiin vammantuottamuksesta. Konelinjan suojaamattomuus oli aiheuttanut yhtiön työntekijälle tapaturman.

Yhtiön edustajat tuomittiin törkeästä vammantuottamuksesta vuonna 2016 sattuneen tapaturmasta, koska he eivät olleet estäneet työntekijöiden pääsyä konelinjalle, vaikka vuonna 2014 samalla linjalla tapahtui vastaavanlainen tapaturma.

Oikeus tuomitsi sahalaitoksen johtajalle 70 päiväsakkoa, mikä tekee hänelle maksettavaa 2 030 euroa ja toimitusjohtajalle 50 päiväsakkoa, mistä hänelle tulee maksettavaa 11 150 euroa.

Oikeus tuomitsi työnantajan eli JJK Components Oy:n 4 000 euron yhteisösakkoon. Yhteisösakon määrässä oikeus otti huomioon, että yhtiö on melko pieni, sen toiminta on ollut tappiollista, omavaraisuusaste ja oman pääoman määrä heikko, yhtiöllä on pääomalainaa sekä sen, että yhtiön sahaustoiminta on lopetettu.

Sakkorangaistusten lisäksi oikeus tuomitsi yhtiön ja sen edustajat yhteisvastuullisesti korvaamaan työntekijälle sattuneesta tapaturmasta eli sormenpäiden vaurioitumisesta vahingonkorvausta noin 8 900 euroa.

Työntekijän sormet vaurioituivat tapaturmassa

Yhtiön tuotantolinjaa ei ollut tapaturman sattuessa varustettu laitteilla, jotka olisivat pysäyttäneet linjan toiminnot ennen kuin työntekijöiden kädet koskettavat vaarakohtia. Konelinjassa oli useita ketjujen ja hammaspyörien muodostamia nieluja, joihin työntekijöiden oli ollut mahdollista koskettaa ilman, että linjasto olisi pysähtynyt.

Yhtiön työntekijä oli helmikuussa 2016 mennyt tuotantolinjalle poistamaan siellä liikkuvan sahattavan puutavaran muodostamaa ruuhkaa, minkä seurauksena hänen kolme sormenpäätään olivat vaurioituneet.

Samalla tuotantolinjalla oli sattunut vastaavanlainen tapaturma jo aikaisemmin, kesällä 2014. Sen jälkeen käräjäoikeus oli tuominnut yhtiön yhteisösakkoon ja sen toimitusjohtajan ja sahalaitoksen johtajan työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta sakkorangaistuksiin ja vahingonkorvauksiin.

Tämän jälkeen yhtiön tuotantolinjan ympärille oli rakennettu aita. Aidan portteihin ei kuitenkaan ollut asennettu
turvarajakytkimiä, jotka olisivat katkaisseet linjan toiminnot, kun portti avataan.