Oripää etsii säästöjä ruokapalveluistaan

Valtuuston maanantaina hyväksymä tasapainottamissuunitelma tavoittelee ensi vuodeksi noin 300 000 euron kulukarsintaa.

Oripää
Läheltä
Yle

Oripään valtuusto hyväksyi maanantai-iltana talouden tasapainottamissuunnitelman. Toimenpiteillä tavoitellaan ensi vuoden aikana noin 300 000 euron säästöjä.

Merkittävin ratkaisu on selvitystyön aloittaminen yhden valmistuskeittiön malliin siirtymisestä nykyisen kahden sijasta. Säästösummaksi arvioidaan noin 50 000 euroa.

Henkilökunnan irtisanomisia tai lomautuksia ei suunnitella eikä veroja ole tarkoitus korottaa

Vt. kunnanjohtaja Kati Rekola sai luvan tehdä hakemuksen harkinnanvaraisen valtionosuuden saamiseksi. Summa tarkentuu myöhemmin.

Oripään tavoitteena on kattaa taseeseensa kertynyt noin 600 000 euron alijäämä neljän vuoden kuluessa.