Saamelaiskäräjien vaalilautakunta kanteli KHO:n päätöksistä

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta teki kantelun korkeimman hallinto-oikeuden menettelyvirheestä sen kumotessa käräjien heinäkuussa tekemät itseoikaisut.

Suomen saamelaiskäräjät
Outi Pieski dáiddaduodji Solju-čoahkkinlanjas Sajosis
Sámediggi

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on tehnyt kantelun korkeimmalle hallinto-oikeudelle KHO:n itse tekemistä päätöksistä. Vaalilautakunta katsoo, että korkein hallinto-oikeus on menetellyt virheellisesti kumotessaan Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan heinäkuussa tekemät itseoikaisut.

Vaalilautakunta poisti tuolloin vaaliluettelosta ne henkilöt, jotka KHO liitti sinne vastoin käräjien tahtoa vuonna 2011 ja 2015. Itseoikaisu koski lähes sataa henkilöä.

Korkein hallinto-oikeus totesi elokuun alussa, että saamelaiskäräjät ei voi ohittaa tuomioistuimen päätöstä ns. itseoikaisulla.

Nyt tehty kantelu koskee 16:tta päätöstä, joissa KHO on kumonnut itseoikaisut. Vaalilautakunnan mukaan KHO oli ratkaissut itseoikaisuista tehdyt valitukset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteita loukaten, kuulematta lainkaan vaalilautakuntaa tai saamelaiskäräjiä.

– Saamelaisten kannalta näin merkityksellisessä asiassa KHO:n olisi ehdottomasti tullut kuulla vaalilautakuntaa”, sanoo vaalilautakunnan puheenjohtaja Janne Näkkäläjärvi.

Vaalilautakunnan tiedotteessa todetaan, että tämän menettelyvirheen johdosta KHO:n päätökset ovat muodostuneet sisällöltään virheellisiksi. Päätöksissä on oletettu, että KHO:n vanhat saamelaiskäräjien vaaliluetteloa koskevat ratkaisut sitoisivat vuoden 2019 vaaliluettelon suhteen, huolimatta YK:n ihmisoikeuskomitean helmikuussa 2019 antamista ratkaisuista.

Ihmisoikeuskomitean antamissa ratkaisuissa on todettu KHO:n aiempien päätösten loukkaavan saamelaisten ihmisoikeuksia ja Suomen valtion olevan velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät vastaavat loukkaukset toistu 2019 vaaleissa. Perustuslain 22 §:n mukaisesti tuo velvollisuus ei koske vain lainsäätäjää vaan myös KHO:ta ja saamelaiskäräjien vaalilautakuntaa.