Paimio suunnittelee liittymistä hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien joukkoon

Hankekunnat saavat itse päättää investoinneista ja niiden toteuttamistavoista.

Paimio
Läheltä
Yle

Paimio aikoo liittyä mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen (siirryt toiseen palveluun). Hankekuntia on jo 52.

Kaupunki sitoutuu tavoittelemaan alueensa kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusituvan energian käyttöä.

Kaupunki päättää itse investoinneista ja niiden toteuttamistavoista.

Paimion kaupunginhallitus käsittelee asiaa tänään.