Kalajoella vallanjako hiertää edelleen – nyt kiistellään valmistelevien virkamiesten läsnäolosta päätöksiä tehtäessä

Talvella hyväksytty hallintosääntö kirjoitettiin jo keväällä uusiksi, nyt väännetään kättä sen tulkinnasta.

valta
Kalajoen kaupungintalon julkisivu.
Juha Kemppainen / Yle

Kalajoella vallanjako aiheuttaa edelleen ristivetoa, vaikka kaupunki on vasta hyväksynyt uuden hallintosäännön.

Virkamiehet haluaisivat, että asioiden valmistelijat ovat läsnä, kun uusi kaavoitus- ja elinvoimalautakunta tekee päätöksiä heidän valmistelemista asioista.

Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta A Tilus pitää tätä menettelyä kuitenkin uuden hallintosäännön vastaisena. Hän käytti otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen, joka olisi sallinut laajan virkamiesjoukon osallistumisen kokouksiin päätöksenteon ajaksi.

Hallituksen puheenjohtajan käyttämä otto-oikeus on varsin harvinainen toimenpide.

Asia menee nyt kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lautakunta voi joka tapauksessa kuulla ennen päätöksentekoa asian valmistelijaa tai muita asiantuntijoita.

Hallintosäännöstä väännetty kättä

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päätyi yhden äänen enemmistöllä kaupunginjohtajan esityksen taakse, joka sallisi valmistelevien virkamiesten läsnäolon kokouksissa myös päätöksenteon ajan.

Kaupunginjohtajan esitys olisi sallinut myös Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtajan osallistumisen matkailua koskevien päätöksenteon ajaksi, mutta tähän lautakunta ei suostunut.

Uuden hallintosäännön valmistelu oon ollut Kalajoella poikkeuksellisen hankalaa. Suurin vääntö käytiin siitä, mikä toimielin päättää maankäyttö- ja elinkeinoasioista.

Talvella hallintosäännöstä käytiin värikkäitä ja pitkiä keskusteluja, ja useat eri tahot kirjoittivat omia versioitaan hallintosäännöksi. Valtuusto päätyi siirtämään elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan eli ElMan tehtävät kaupunginhallituksen alaiselle jaostolle.

Toukokuussa kuitenkin enemmistö valtuutetuista olikin itsenäisen lautakunnan perustamisen kannalla, joten hallintosääntö kirjoitettiin vielä kertaalleen uusiksi.

Lainoppineet kritisoivat laajasti kalajokisten vallankäyttöä, ja kaupunki joutui kritiikin seurauksena muuttamaan hallintoaan.

Kalajoen kaavoitusasiat valmistelee jatkossa sittenkin jaosto – hallintosäännöstä kovaa vääntöä loppuun saakka

Kalajoki on luopumassa toimikunnasta, jonka laillisuudesta on ollut epäselvyyttä