Kaksi hakijaa valitti Kymsoten virkavalinnasta – Hallinto-oikeus: johtajaylilääkärin valinta kumottava

Kymenlaakson sairaanhoitokuntayhtymä valitsi uuden johtajaylilääkärin viime vuonna.

julkiset virat
Kymenlaakson keskussairaalan vanhasta osasta saatetaan purkaa ylimmät kerrokset osana sairaalan laajennusurakkaa.
Hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymän johtajaylilääkärivalinnasta.Valtteri Kykkänen / Yle

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen Kymsoten johtajaylilääkärivalinnasta.

Kymenlaakson silloinen sairaanhoitokuntayhtymä Carea valitsi viime vuonna johtajaylilääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti Arto Toivasen.

Päätöksestä valittivat virkaa hakeneet Ari Ronkainen ja Marja-Liisa Mäntymaa. Heidän mielestään viran hakuaika oli liian lyhyt eikä hakijoiden ansioita vertailtu tasapuolisesti.

Johtajaylilääkärin virka oli haussa viikon ajan kesäkuussa 2018. Lain mukaan julkisesti haettavien virkojen hakuaika tulisi olla vähintään kaksi viikkoa. Lisäksi haku osui kesäloma-aikaan, eikä kaikilla viranhaltijoilla ollut tietoa hausta.

Johtajaylilääkärin virka ei ollut julkisessa haussa, vaan kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien henkilöston sisäisessä haussa. 14 kalenteripäivän hakuaikaa sovelletaan suoraan ainoastaan julkisesti haettavaksi asetettuihin virkasuhteisiin.

Tästä huolimatta hallinto-oikeus katsoo, että johtajaylilääkärin viranhakuaika on ollut hyvin lyhyt ja se on lisäksi ajoittunut kesälomakaudelle. Siksi kuntayhtymän hallituksen päätökset on kumottava.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.