Oxford Economics: Suomen talous kasvoi ja työpaikkojen määrä lisääntyi EU-jäsenyyden myötä

Suomi on hyötynyt pääsystä 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinoille.

talous
kuluttajia kauppakeskuksessa
EU-jäsenyys on arvion mukaan lisännyt Suomen kokonaiskauppaa 9–26 prosenttia.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Jäsenyys Euroopan unionissa on kasvattanut Suomen bruttokansantuotetta asukasta kohden 1,2–1,7 prosenttia, ilmenee Akavalle laaditusta raportista.

Oxford Economicsin tänään torstaina julkaistun selvityksen mukaan talouskasvu vastaa sitä, että kotitalouksien keskitulot olivat noin tuhannesta puoleentoista tuhanteen euroon korkeampia vuonna 2017 kuin ilman jäsenyyttä.

Lisäksi selvityksessä viitataan tuoreeseen Suomea koskevaan arvioon, jonka mukaan EU:n avulla on syntynyt 40 000 uutta työpaikkaa.

Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Selvityksen mukaan Suomen talous on hyötynyt pääsystä yli 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinoille sekä kaupan ja investointien esteiden purkamisesta jäsenvaltioiden väliltä. EU-jäsenyys on arvion mukaan lisännyt Suomen kokonaiskauppaa 9–26 prosenttia.

Raportissa arvioidaan, että Suomen EU-jäsenyydestä saamat hyödyt kasvavat sisämarkkinoiden kehittyessä.

Yhteisvaluutan vaikutus kansantalouden tasolla neutraali

Raportin mukaan Euroopan talous- ja rahaliitto Emun vaikutus on kansantalouden tasalla tarkasteltuna lähinnä neutraali. Emun merkittävin osa on yhteisvaluutta euro. Kuva yhteisvaluutan vaikutuksista talouteen ei kuitenkaan ole yhtä selkeä kuin EU-jäsenyyden vaikutuksia koskeva analyysi.

Suomen maksuosuus EU-budjetista vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa. Kun otetaan huomioon Suomen EU:lta saamat varat, nettomaksu unionille oli 93 miljoonaa euroa.

Oxford Economics laati Akavan tilaaman raportin tekemällä analyysin käytettävissä olleesta tutkimustiedosta, joka koskee EU:n makrotaloudellisia eli koko kansantalouden tasolla tarkasteltavia vaikutuksia.

Korjattu 10.57: Oxford Economics ei ole Oxfordin yliopiston taloustutkimusyksikkö, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.