Rantakylä-Utra-kaavaluonnos on nyt nähtävillä

Keskustelua herättänyt rantaraitin linjaus Pataluodon alueella ratkaistaan tässä osayleiskaavassa. 

Joensuu
Puusilta vie Utran saareen.
Mari Nupponen / Yle

Kiistelyä herättänyt Rantakylä–Utra-osayleiskaavaehdotus on asetettu nähtäville Joensuussa.

Se löytyy Joensuun verkkosivuilta. Luonnokseen voi tutustua myös Muuntamontien palvelupisteessä ja kaupungintalolla.

Tässä vaiheessa kaupunki ei järjestetä yleisötilaisuutta. Valmistelussa on huomioitu aiemmin saatu runsas palaute.

Esimerkiksi laajaa vastustusta nostattanut ajoneuvoliikenteen yhteys Ruuhitien ja Koillisväylän väliltä on poistettu.

Puronsuun uutta kerrostalovaltaista asuntoaluetta on pienennetty ja sitä ympäröiviä puistoalueita levennetty. Utraan osoitettuja uusia pientaloalueita on myös sovitettu tarkemmin vanhaan kaupunkirakenteeseen.

Keskustelua herättänyt rantaraitin linjaus Pataluodon alueella ratkaistaan tässä osayleiskaavassa.

Ehdotuksessa rantaraitti on viety Pataluodossa pois rannasta katuverkolle ja rannan läheiset pientaloalueet on ulotettu Pielisjoen rantaan saakka.

Luonnoksessa Pataluodonpuistoon osoitettu uimaranta on siirretty Puronsuuhun. Lopullinen valinta rantojen maankäytön osalta tehdään, kun kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä.

Muistutusten jättöaika päättyy 23. syyskuuta.