1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsäteollisuus

Finnpulpin Kuopion havusellutehtaan kohtalo ratkeamassa – KHO myöntänee valitusluvan ainakin osalle hakijoista

KHO päättää ympäristöluvasta ja samalla koko tehtaan tulevaisuudesta loppuvuoden aikana.

metsäteollisuus
Finnpulpin hankkeen johtaja Timo Piilonen
Finnpulpin projektijohtaja Timo Piilonen esitteli sellutehtaan paikkaa KHO:n katselmuksessa elokuussa 2019.Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Korkein hallinto-oikeus kokoontui keskiviikkona puheenjohtaja ja presidentti Kari Kuusiniemen johdolla Sorsasalon tehdasalueelle Kuopiossa. Paikalla oli kolmisenkymmentä ihmistä, mukana tehtaalle ympäristölupaa hakeneet ja sitä vastustavat tahot.

Kallaveden rannalle suunniteltu Finnpulpin tehdas on saanut Vaasan hallinto-oikeudelta toistaiseksi voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan, mutta siitä on tehty seitsemän valituslupahakemusta.

Kuusiniemi kertoi aloituskokouksessa, että katselmus tehdään korkeimman hallinto-oikeuden omasta aloitteesta.

– Rivien välistä voi päätellä, että valituslupa tullaan myöntämään ainakin joillekin hakijoille, Kuusiniemi kertoo.

Valitusluvan myöntämisestä päätetään KHO:n istunnossa myöhemmin tänä vuonna. Samassa kokouksessa käsitellään sekä valitusluvan myöntäminen että siihen annettava ratkaisu.

KHO:n puheenjohtaja ja presidentti Kari Kuusiniemi
KHO:n puheenjohtaja ja presidentti Kari Kuusiniemi johti katselmusta Kuopion Sorsasalossa.Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Korkein hallinto-oikeus voi päättää tilanteessa kolmella tapaa, mikäli valituslupa myönnetään. Finnpulpin ympäristö- ja vesitalouslupa voidaan pitää voimassa Vaasan hallinto-oikeuden määrittelemin ehdoin, lupaehtoja voidaan tiukentaa tai lupa voidaan evätä kokonaan.

On myös mahdollista, että lupa myönnetään määräaikaisena tietyiksi vuosiksi. Tähän voidaan periaatteessa päätyä, jos ympäristövaikutuksissa on liikaa epävarmuutta.

KHO:n puheenjohtajan Kari Kuusiniemen mukaan he ovat kiinnittäneet huomiota etenkin Finnpulpin tekemiin sulfaattipäästölaskelmiin. Laskelmat on tehty asiakirjojen perusteella kolmen vuoden ajalle.

– Olemme olleet epävarmoja siitä, miten nämä sulfaattipäästöt mahdollisesti kertyvät vesistöön, kun toiminnan on suunniteltu jatkuvan noin 40 vuotta ja enemmänkin, Kuusiniemi kertoo.

Finnpulp Timo Piilonen ja KHO Kari Kuusiniemi
Finnpulpin hankkeen johtaja Timo Piilonen esitteli KHO:n väelle tehtaaseen liittyviä suunnitelmia.Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Sellutehtaan vaikutukset vesistöön nousivat muutoinkin katselmuksessa esiin.

– Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää, että vesien hyvää tilaa ei saa heikentää. Olemme täällä arvioimassa, että tämä voidaan varmistaa, Kuusiniemi kertoo.

Liian tiukka tai määräaikainen lupa kaataisi hankkeen

Finnpulpin kanta on, että mikäli lupa on määräaikainen, ei investointia tehdä. Ongelmia tulee myös siitä, jos lupaehtoja tiukennetaan nykyisestään merkittävästi.

Ympäristölupaan liittyvä valituskierre on hidastanut sellutehtaan rakentamiseen liittyviä suunnitelmia. Finnpulpin toimitusjohtajan Martti Fredriksonin mukaan asia on edennyt odotettua hitaammin.

– Lainvoimainen ympäristölupa on edellytys koko hankkeen eteenpäin viemiselle, Fredrikson sanoo.

Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson
Finnpulpin toimitusjohtaja Martti Fredrikson kertoi KHO:n katselumuksessa, että Vaasan hallinto-oikeuden myöntämä ympäristölupa olisi kelvannut myös Finnpulpille.Anne-Pauliina Rytkönen/Yle

Vaasan hallinto-oikeudelta saatu toistaiseksi voimassa oleva ympäristö- ja vesitalouslupa on Finnpulpin mukaan riittävän tiukka.

– Se on kuitenkin niissä rajoissa, että sen voi jollain tapaa järkevästi toteuttaa sekä teknisesti että taloudellisesti, Fredrikson sanoo.

Kallavesi luokiteltu hyväksi

Katselmukseen osallistunut Pohjois-Savon ely-keskus on seurannut Kallaveden kuntoa ja luokitellut sen hyväksi. Vedenlaatu on kuitenkin laskenut viime vuosina ja on nyt lähempänä tyydyttävää kuin aiemmin.

Ely-keskuksen mukaan Kallaveden laatuun ovat vaikuttaneet lämpötilan nousu ja valumien lisääntyminen.

Ely-keskus painotti katselmuksessa pitämässään puheenvuorossa, että se seuraa Kallaveden kuntoa hyvin tarkasti myös jatkossa, jos tehdas rakennetaan.

Ympäristönsuojelulaki antaa ely-keskukselle mahdollisuuden hakea tiukennuksia ympäristölupaan myös myöhemmin, jos tehdas aiheuttaa toiminnallaan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Finnpulpin tontti.
Finnpulp haluaa rakentaa Kuopion Sorsasaloon biotuotetehtaan. Tontti on metsän ja vesistön ympäröimä, ja sijaitsee lähellä 5-tietä.

Aiheesta aiemmin:

Kuopion Sorsasalossa pidetään päivällä katselmus Finnpulpin sellutehtaan ympäristövaikutuksista

Yli tuhat kuopiolaista on ilmoittautunut vastustamaan miljardiluokan havusellutehtaan perustamista kaupunkiin – Finnpulp: "Ihmetyttää"

Hakkuumäärät ylitetään Suomessa vuosi toisensa perään – Kuinka paljon puuta ja rahaa tarvitaan, jos massiiviset selluhaaveet toteutuvat?

Lue seuraavaksi