Kemijärven vanhan sellutehtaan jätteet pumpataan säkkeihin – Stora Enso ja kaupunki eri mieltä käsittelystä

Stora Enso hautaisi säkitetyn lietteen maahan vanhalle tehdasalueelle Kemijärvellä. Kaupunki polttaisi tai veisi jätteen muualle.

Stora Enso
Stora Enson Kemijärven entisen sellutehtaan jätejärvi. Kuvassa ruoppauskone ja keltaisilla kellukkeilla oleva putki, jota pitkin pohjaan kasautunut ongelmajäte pumpataan jätesäkkeihin kuivumaan. Kemijärvi 21.8.2019
Stora Enson Kemijärven entisen sellutehtaan jätejärvi. Kuvassa ruoppauskone ja keltaisilla kellukkeilla oleva putki, jota pitkin pohjaan kasautunut ongelmajäte pumpataan jätesäkkeihin kuivumaan. Kemijärvi 21.8.2019 Jarmo Honkanen / Yle

Kemijärven vanhan sellutehtaan jätejärveen johdettiin sellutehtaan jätteitä yli neljäkymmentä vuotta. Pohjalietteeseen on kasautunut haitta-aineita kuten raskasmetalleja.

Metsäjätti Stora Enso sai kesällä kaupungin valituksesta huolimatta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta luvan jätelietteen ruoppauksen ja pumppauksen aloittamiseen. Ruoppaus ja pumppaus aloitettiin elokuun toisella viikolla.

Työn tekee Stora Enson lukuun Vesirakennus Ojanen Oy.

Liete pumpataan geotuubeiksi kutsuttuihin jättimäisiin jätesäkkeihin. Maassa pitkin pituuttaan makaavat säkit ovat mustia, kymmeniä metrejä pitkiä, useita metrejä leveitä ja paksuja.

Säkeissä jäte flokkulanttikemikaalin avulla muhii tiiviiksi ja kuivuu. Vesi valuu huokoisista säkeistä ja lasketaan takaisin jätejärveen.

Säkkejä läjitetään kahteen kerrokseen ja lopulta ne on määrä haudata maahan vanhalle tehdasalueelle. Paikalle voidaan tulevaisuudessa laajentaa viereistä rautatien puuterminaalin lanssia.

Stora Enso ja Kemijärven kaupunki eri mieltä jätteen käsittelystä ja sijoittamisesta. Kaupungin mielestä jäte pitäisi kuivauksen jälkeen polttaa tai viedä muualle.

Stora Enso vakuuttaa: "Vesi tulee olemaan puhdasta"

Stora Enson mukaan kuivaus ja läjitys on viranomaisten kannattama ratkaisu ja hyvä menetelmä ympäristölle

– Tänne jää hyvin vähän haitta-aineita. Suunnitelman mukaan ja viranomaisten määritelmien mukaan suuri osa haitta-aineista nousee tähän kentälle ja stabiloituu geotuubeihin, sanoo johtaja Erkki Autio Stora Ensosta.

Myös kuivuvasta lietteestä takaisin järveen valuva vesi on yhtiön mukaan harmitonta.

– Vesi tulee olemaan puhdasta ja sitä luonnollisesti tarkkaillaan hyvin tiiviisti koko ajan, sanoo Autio.

Kemijärven kaupungilla on toisenlainen näkemys viranomaisten kannasta.

Kaupunki on valittanut jätteen sijoittamisesta vanhalle tehdasalueelle Vaasan hallinto-oikeuteen

– Meillä on valtuuston päätös siitä, että paras tapa tuhota se ongelmajäte siitä altaasta, on polttaminen. Me ei olla saatu riittäviä todisteita siitä, että nykyinen tapa olisi riittävän hyvä ja riittävän ympäristöystävällinen, sanoo Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen.

Stora Enson Kemijärven entisen sellutehtaan jäteliete pupmataan kuivumaan geotuubeiksi kutsuttuihin jättimäisiin säkkeihin. Kemijärvi 21.8.2019
Stora Enson Kemijärven entisen sellutehtaan jäteliete pumpataan kuivumaan geotuubeiksi kutsuttuihin jättimäisiin säkkeihin. Kemijärvi 21.8.2019 Tapani Leisti / Yle

Kaupunki arveluttaa jättisäkkien kestävyys

Kaupunginjohtajan mukaan ei ole takeita mitä kuopatuille geotuubeille tapahtuu vuosikymmenten mittaan.

– Materiaalit voi hajota ja jos se aine pääsee luontoon niistä pusseista. Onko se sitten niin turvallista kun mitä väitetään? Epäilen, kysyy Rantanen.

Jätekiistan ratkaisevat aikanaan hallintotuomioistuimet.

Kemijärven sellutehtaan sulkemisesta on jo yli kymmenen vuotta. Monen mielestä suuryritys Stora Enso on viivytellyt jätteen jälkihoidon kanssa ja yrittää päästä mahdollisimman halvalla.

Johtaja Erkki Autio Stora Ensosta kiistää viivyttelyn.

– Ei missään nimessä, koko ajan on tehty töitä tämän eteen.

– Tämä on monimutkainen hanke, jossa on tehty hyvin paljon selvitystyötä, keskusteltu runsaasti viranomaisten kanssa ja tehty pitkäaikaista tarkkailua asioista. Myös tekninen kehitys on tuonut uusia mahdollisuuksia, joita ei kymmenen vuotta sitten ollut olemassa, selittää Autio ajan kulumisen syitä.

Alun perin Stora Enso olisi halunnut antaa jätteen jäädä rauhassa järven pohjaan.

Kukaan ei tiedä mikä vaihtoehto on ympäristön kannalta lopulta paras.

Stora Enson Kemijärven entisen sellutehtaan jätejärvi on aikanaan erotettu kapealla maapadolla taaempana näkyvästä Kemijärvestä.
Stora Enson Kemijärven entisen sellutehtaan jätejärvi on aikanaan erotettu kapealla maapadolla taaempana näkyvästä Kemijärvestä. Yhtiö, Lapin ELY-keskus ja Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ovat kutsuneet jätejärveä "jälkilammikoksi". Jarmo Honkanen / Yle

Keskustele aiheesta kello 22 saakka.