Munia ja poikasia ahmivat haittalinnut metsästäjien tähtäimessä – vähenevät lajit myös metsästäjien huolena

Torniolaisen metsästäjän Markus Kinnusen mukaan haittalintumetsästys auttaa vähenevien lintulajien kannan ylläpitämistä.

metsästys
Naakka.
Naakka on yksi haittalinnuista, joka syö lintujen munia ja pieniä poikasia.Sami Tammi / Yle

Meri-Lapissa kaivataan enemmän vuoropuhelua metsästäjien ja luonnonsuojelijoiden välille. Torniolainen metsästäjä Markus Kinnunen muistuttaa, että myös metsästäjät ovat huolissaan vähenevistä lintulajeista.

Hänen mukaansa metsästäjät huolehtivat esimerkiksi lintujen kannan ylläpitämisestä metsästämällä rauhoittamattomia lintuja eli niin kutsuttuja haittalintuja, jotka syövät taantuvien lajien munia ja poikasia.

Haittalintuja Meri-Lapissa ovat merilokki ja harmaalokki, varis ja harakka. Lisäksi rauhoittamattomia lintuja osan vuodesta ovat naakka ja poronhoitoalueella myös korppi.

– Haittalinnuilla on oma hyödyllinen puoli olemassa, esimerkiksi varis ja naakka ovat osaltaan raadonsyöjiä. Samaan aikaan niiden ruokalajistoon kuuluu myös linnunmunat ja pienet linnunpoikaset. Tällä tavalla ne voivat vaikuttaa myös taantuvien lajien vähenemiseen, Kinnunen selventää.

Kinnunen lisää, että myös metsästäjien pienpetopyynti edistää kosteikkoalueiden pesintöjen onnistumista.

– Metsästäjien ja luonnonsuojelijoiden pitäisi vastakkainasettelun sijasta keskittyä tukemaan toisiaan.

Metsästäjillä on tietoa kantojen koosta

Kinnunen tähdentää, että metsästäjät ovat tietoisia siitä, mitkä lajit ovat taantuvia ja mitkä puolestaan kestävät saalistusta.

– Kyllä me metsästäjät tiedämme, miten lintukannoilla menee, emmehän sokeita ole. Voimme toki itsekin vaikuttaa siihen, että jätetään ampumatta esimerkiksi se jouhisorsa, jolla menee heikosti.

Kinnunen huomauttaa, että alueella on kuitenkin kestäviä riistalajeja, joita voidaan pyytää.

– Olisi mukava kuulla lintuihmistenkin puolelta, että on ihan ok metsästää niitä. Keskustelu kääntyy helposti sen puolelle, että oikeastaan mitään ei saisi metsästää tai ainakin siihen, mitkä kannat voivat huonosti, Kinnunen kuvaa.

Rauhoittamattomien lintujen metsästys on aloittanut koko metsästyskauden 1. elokuuta. Niiden metsästysaika jatkuu huhtikuun loppuun asti.