Selvitys paljasti: Yksityisillä sote-työnantajilla runsaasti puutteita työsuojelussa – yli 5000 velvoitetta epäkohtien korjaamiseksi

Työsuojeluhallinnon mukaan jatkuvat organisaatiomuutokset olivat iso haaste työnantajien omalle työsuojelutoiminnalle.

työsuojelu
sairaanhoitaja
Työsuojeluhallinto on tarkastanut muun muassa yksityisiä asumis- ja laitospalveluja.Jyrki Lyytikkä

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajien työsuojelussa on havaittu paljon puutteita. Työsuojeluhallinto on tarkastanut 1 855 työpaikkaa ja tarkastusten johdosta on annettu yli 5 342 velvoitetta epäkohtien korjaamiseksi.

Yli kolmasosassa tarkastetuista työpaikoista ei ollut selvitetty riittävästi työhön liittyviä riskejä. Parannettavaa löytyi sekä työnantajan vaarojen tunnistamisessa että työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä.

Vaarojen tunnistamisessa lain minimi ei täyttynyt 38 prosentissa työpaikoista. Työterveyshuollon selvitys oli joko tekemättä tai siinä oli puutteita tai siinä annettuja ohjeita ei ollut noudatettu 36 prosentissa tarkastuksista.

– Riskien arvioinnin lähtökohta on ennaltaehkäistä ja vähentää sairastumisia, tapaturmia, ammattitauteja ja ennenaikaisia eläköitymisiä, avaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja Tanja Lohiniva.

Työsuojeluhallinnon mukaan jatkuvat organisaatiomuutokset olivat iso haaste työnantajien omalle työsuojelutoiminnalle.

Neljäsosassa ei varauduttu tarpeeksi väkivallan uhkaan

Väkivallan uhan hallinnassa havaittiin puutteita 26 prosentissa tarkastuksista.

Terveyttä vaarantavan fyysisen kuormituksen tunnistamisessa oli kehitettävää 14 prosentissa ja psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa 16 prosentissa tarkastetuista työpaikoista.

Tarkastusten toteutuksesta vastasivat aluehallintovirastot. Suurin osa tarkastetuista työpaikoista sijaitsee Etelä-Suomessa, jonne suurin osa työpaikoista on keskittynyt.

Tanja Lohinivan mukaan valtakunnalliset havainnot pätevät kuitenkin koko maassa.

– Ne pätevät myös Lapissa ja koko Pohjois-Suomessa, hän sanoo.

Uhkasakkoja voi seurata

Työsuojelun antamista velvoitteista 5 081 oli toimintaohjeita ja 261 kehotuksia. 36 tapauksessa työnantaja ei ryhtynyt määrättyihin toimiin määräaikaan mennessä. Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa uhkasakkoon.

Työsuojeluhallinnon valvonta- ja viestintähanke toteutettiin vuosina 2017–2018. Hankkeessa seurattiin erityisesti lääkäriasemia, sosiaalihuollon asumis- ja laitospalveluja, kodeissa tehtävää työtä sekä lasten päivähoitoa.

Havaintoja tehtiin kuitenkin myös muista puutteista, jotka liittyivät esimerkiksi sisäilmaongelmiin ja tasapuoliseen kohteluun.

Tarkastuksissa tavoitettiin noin 40 prosenttia toimialan työpaikoista.

Hankkeen loppuraportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan työnantajien tietoisuus työnantajavelvoitteista, turvallisuusjohtamisesta ja haitallisen työkuorman sekä väkivallan uhkatilanteiden hallinnasta parani.

Lähteet: Työsuojeluhallinnon YKSOTE-hankkeen loppuraportti