1. yle.fi
  2. Uutiset

Luonnonsuojelijoiden valitukset voivat jopa hidastaa ilmastokriisin ratkaisua ja turmella luontoa

Raide-Jokeri-hankkeessa syntyy ylimääräistä rekkarallia, jos suunnitellun tunnelin louhinta viivästyy ja kiviaineksia joudutaan tuomaan kauempaa.

Raide-Jokeri
Helsingin Vartiokylän hiidenkouru.
Raide-Jokerin suunnitellulle linjalle Roihupeltoon, geologisesti arvokkaan hiidenkourun läheisyyteen, on ilmestynyt kantaa ottavia kylttejä.Ronnie Holmberg / Yle

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettavan pikaraitiolinjan matka on seisahdellut projektin alusta saakka. Raide-Jokerin rakennustyöt seisovat edelleen Helsingin Pajamäessä liito-oravan papanahavaintojen vuoksi. Aiemmin keväällä huolta aiheuttivat muun muassa lintujen pesimäaikaan tehdyt puunkaadot Espoon Otaniemessä ja Pitäjänmäessä kritiikkiä herätti taimenpuron läheisyyteen kaavailtu maanläjityspaikka.

Muutama viikko sitten myös Helsingin Patolassa huolestuttiin hakkuista liito-oravan ydinalueella. Lisäksi Roihupellossa yritettiin estää geologisesti arvokkaan hiidenkourun tuho. Ely-keskus ei nähnyt kuitenkaan perusteita toimenpidekielloille muissa kohteissa.

Ilmastokriisin näkökulmasta luonnonsuojelujärjestöjen ja asukasyhdistyksien lykkäykset viivästyttävät vähähiilisen kaupunki-infran toteutumista; mitä enemmän aikaa uusien joukkoliikenneratkaisujen toteuttaminen vie sitä kauemmin liikenne aiheuttaa kasvihuonekaasuja. Samaan aikaan myös luonnon monimuotoisuus on hädässä.

Minkälainen välillinen vaikutus Raide-Jokerin viivästymisellä on ilmastonmuutoksen ratkaisuun?

– Raide-Jokerin hankearvioinnin mukaan vuonna 2030 hiilidioksidipäästöt vähenesivät vuosittain 4000 tonnia; se vastaa miljoonia autolla ajettuja kilometriä. Jos hanke viivästyy vuodella, ihmiset jatkavat esimerkiksi omalla autolla ajamista odottaessaan vähäpäästöisempää liikenneratkaisua. Liikenteen päästöjen vähentäminen kaupungeissa on ilmastonmuutoksen hillinnässä avainasemassa, Sitran ilmastoratkaisujen asiantuntija Tuuli Hietaniemi sanoo.

– Ei se ole mitenkään välillinen vaikutus vaan suora. Kasvihuonepäästöjen osalta on tiukat tavoitteet, joista on pidettävä kiinni kaikilla osa-alueilla. Raide-Jokeri on tässä joukossa iso tekijä. Nykytiedon mukaan alkaa olla kiire ja siinä mielessä on huono asia, jos hankkeisiin, jotka lisäisivät joukkoliikenteen käyttöä ja vähentäisivät henkilöautoilua, tulee viivettä, Raide-Jokerin tilaajan projektinjohtaja Juha Saarikoski toteaa.

– Nykyiset päästövähennyssitoumukset vievät kolmen asteen lämpenemiseen. Se on katastrofaalista maapallolle. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voisimme joustaa luontoarvoselvitysten ja lisäsuunnitelmien tekemisestä paikoissa, joissa arvokkaat kohteet voidaan säilyttää. Myös luonnon monimuotoisuus on kriisissä, WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula sanoo.

Minkälaisia vaikutuksia lykkäyksillä on rakentamisesta koituviin päästöihin?

– Patterimäen tunnelista louhittava kiviaineis oli tarkoitus käyttää Raide-Jokerin muilla osuuksilla. Nyt sitä joudutaan tuoda kauempaa kuorma-autoilla. Jos maa-ainesta ei pystytä hyödyntämään hankkeen sisällä myöhemmin, se joudutaan kuljettamaan pois. Infran rakentamisessa massatasapaino ja ylimääräinen rekkaralli ovat sekä keskeinen kustannus- ja päästötekijä. Tällaisissa hankkeissa määrät ovat niin suuria, että niillä on merkitystä, Raide-Jokerin Saarikoski sanoo.

– Rakennusprojektin joidenkin kuukausien viivästyminen ja sorakuutioiden lisäkuljetus eivät ole ratkaisevia. Yksi vaihtoehto on, että hankkeen budjettia kasvatetaan, jotta voidaan tehdä toisenlainen, asianmukainen ratkaisu, WWF:n Nikula huomauttaa.

– Onhan liikennesektorilla muitakin ratkaisuja kuin joukkoliikenne, esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Jos yhtä hanketta ei saataisi toteutettua, olisi etsittävä päästövähennyksiä muualta. Toimivia ratkaisuja ei kuitenkaan kannata hylätä, ja ilmastokriisi on sen verran vakava, että ratkaisut olisi pystyttävä ottamaan käyttöön, Sitran Hietaniemi toteaa.

Raide-jokerin reitti ja luontoarvot sen varrella
Raide-Jokerin varrella on useita luontoarvoja: muun muassa lintujen pesimäalueita Espoon Otaniemessä, liito-oravan ydinalueita Helsingin Pajamäessä ja Patolassa, taimenpuro Pitäjänmäessä sekä geologisesti arvokas hiidenkouru Roihupellossa.Petteri Juuti

Minkälaisia kompromisseja on tehtävä Raide-Jokerin kokoisia hankkeita suunniteltaessa?

– Kaupunkiin on tulossa lisää ihmisiä ja jotain pitää tehdä. Ei ole realistista kokonaisuuden kannalta, että nykyisiä taloja vain kasvatetaan korkeammiksi. Raide-Jokeria ei voida rakentaa siten, että mietitään vain luontoarvoja tai että asiat ratkaistaan liikenneteknisesti tai talouden perusteella. Jossain saatetaan joutua kaatamaan puita ja toisaalla poistaa yksityisautoilulta katu joukkoliikenteen käyttöön, Raide-Jokerin Saarikoski sanoo.

– Onko se valinta ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden välillä, vai voisiko valinnan tehdä muiden tekijöiden välillä? Hyvä suunnittelu, huolellinen toteutus ja riittävä resursointi jo alkuvaiheessa mahdollistaisi sen, että hanke voisi tulla jopa halvemmaksi – jos se on hyvin suunniteltu ja hyvin johdettu, WWF:n Nikula toteaa.

Miksi valitukset tulisi tehdä mahdollisimman varhain?

– Tämä on ehkä insinöörin haihattelua, mutta olisiko mahdollista, että olisi joku tietty aika, jolloin valitukset pitäisi jättää ja varsinainen rakennusaika olisi rauhoitettu? Ei ole kestävää, että kehitysvaiheeseen käytetään ensin 30 miljoonaa euroa ja myöhemmin todetaan, että luonto onkin muuttunut, ei voidakaan rakentaa. Jos ongelmia ilmenisi, uusien ratkaisujen suunnittelulle ja tekemiselle olisi enemmän aikaa. Nyt hankkeen toteutumista hankaloitetaan ikävimpään mahdolliseen aikaan, Raide-Jokerin Saarikoski pohtii.

– Jos tulee valituksia, se kertoo siitä, että tehdyt selvitykset eivät ole löytäneet arvokkaita kohteita. Silloin on tärkeää, että asia voidaan vielä korjata. Valitukset vasta rakennusvaiheessa voivat tosin aiheuttaa luontokartoituksien huolellisuuden tason laskua, kun töihin halutaan päästä mahdollisimman nopeasti. Relevanttien tahojen osallistaminen jo aikaisessa vaiheessa vähentäisi riskiä, että toteutusvaiheessa tulee ikäviä yllätyksiä, WWF:n Nikula sanoo.

Helsingin Vartiokylän hiidenkouru.
Ely-keskus katsoi, että perusteita toimenpidekiellolle Helsingin Viilarintiellä sijaitsevalla hiidenkourulla ei ollut. Jatkossa hiidenkourua pääsee ihailemaan virtuaalisesti digitaalisessa arkistossa.Ronnie Holmberg / Yle

Miten sekä ilmastonmuutos että monimuotoinen luonto voitaisiin ottaa huomioon vähähiilisen kaupunki-infran suunnittelussa?

– Hyvin suunnittelemalla ja arvokkaat luontokohteet huomioimalla haitat luonnon monimuotoisuudelle pystytään minimoimaan ja pitämään hyvin vähissä. Jos toimivat ekosysteemit murenevat, esimerkiksi kasvitaudit kaventavat lajikevalikoimaa. Monimuotoinen luonto auttaa ilmastonmuutoksen hillintää sitomalla hiiltä. Ja ilmastonmuutosta täytyy hillitä, jotta ekosysteemit eivät kärsi. Molempien ongelmien taustalla on luonnonvarojen ylikulutus. Tehokas kaupunkirakenne on yksi ratkaisuista, WWF:n Nikula sanoo.

– Huolellinen ja avoin ennakkosuunnittelu on avainasemassa. Ilmastonmuutos ruokkii monimuotoisuuden vähenemistä, ja sitä kautta nämä asiat kulkevat käsi kädessä; mitä nopeammin saamme päästöjä vähennettyä ja ilmastonmuutosta hillittyä sitä enemmän se tuo positiivisia ja vähentää haitallisia vaikutuksia luonnolle, Sitran Hietaniemi sanoo.

Miten liito-oravien elinolot ovat tällä hetkellä suojattu Patterimäen puistossa?

– Patterimäkeen jää merkittävä metsä. Sinne perustetaan luonnonsuojelualue. Liito-oravan pesäalueet säilyvät myös lähipuistossa. Sillä voisi olla enemmän positiivisia vaikutuksia, jos rahat käytettäisiin nyt esimerkiksi 30 kilometrin päässä sijaitsevan talousmetsäalueen suojeluun. Näin liito-orava voisi viihtyä sielläkin eikä sen välttämättä tarvitsisi tulla kaupungin keskustaan, Raide-Jokerin Saarikoski sanoo.

– On tyypillistä sanoa, että tämä olisi tehokkaampi tehdä muualla. Harvoin nähdään, että luontoarvojen huomioon ottaminen on kyseisen hankkeen tehtävä. Toteutus on suunniteltava niin, että luontoarvot voidaan säilyttää. Liito-oravia esiintyy kaupunkien lähistöillä osittain siksi, että niiden elinolot ovat talousmetsissä heikentyneet. Siksi niiden suojelustatus (siirryt toiseen palveluun) on niin tiukka ja kaipaa parannusta edelleen, WWF:n Nikula kertoo.

Patterimäen puisto.
Pajamäki-seuran mukaan Raide-Jokerin allianssi sai Patterimäen liito-oravakartoituksen tulokset tietoonsa jo syksyllä 2018. Varsinaiset toimenpidekieltohakemukset tehtiin keväällä 2019.Ronnie Holmberg / Yle

Lue seuraavaksi:

Kaupungeissa viihtyvästä liito-oravasta on tullut syyttä syntipukki – Vaasassa kehitetään mallia, jolla suojelukonfliktit voidaan torjua

Ilmaston lämpeneminen hätyyttelee maa-alueilla jo 1,5 asteen rajaa – Suurraportti: Kasvava ihmiskunta tärvelee maata ja hotkii liikaa lihaa

Lue seuraavaksi