Väsyneet hoitajat joutuivat tinkimään potilaiden hygieniasta ja ravitsemuksesta – viranomaisten selvitys osoitti, että moni asia oli pielessä

Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksestä tehtiin viime vuonna kaksi kantelua aluehallintovirastoon.

Päivystävä sairaala / terveyskeskus
Pohjois-Kymen sairaala
Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksestä tehtiin viime vuonna kaksi kantelua.Pyry Sarkiola / Yle

Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä Kouvolassa on keskityttävä erityisesti hoitoketjua heikentävien tekijöiden poistamiseen, toteaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto päivystystä koskevassa päätöksessään.

Potilaiden hoitoa päivystyksessä ovat avin mukaan heikentäneet osastojen sulut, potilaspaikkojen vähennykset, jatkohoitopaikkojen vähentyminen ja potilaiden hoitopolun kulun pitkittyminen. Esimerkiksi osastoja on välillä suljettu lääkäripulan vuoksi.

Poksin päivystykseen palkattiin alkuvuonna lisää hoitajia helpottamaan päivystyksen tilannetta. Avin mukaan hoitajien vakanssien lisäämisen ohella on selkiytettävä esimiestyötä.

Omavalvonnan muistutusvastausten käsittelyssä Poksin päivystyksessä on avin mukaan ollut liian pitkä viive. Yksikön johdon on vastattava muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa eli neljän viikon kuluessa. Mikäli sairaalan toiminnassa ilmenee asioita, jotka vaarantavat potilasturvallisuutta, on asiaan puututtava heti omavalvonnalla ja korjattava toimintaa.

Aluehallintovirasto vaatii Kymsotelta myös selvityksiä Poksin päivystyksen potilaiden hoitopolun läpikulusta kuluvalta kesältä lokakuun loppuun mennessä.

Päivystyksen toiminta on ollut seurannassa

Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen ongelmat nousivat esille viime vuonna, kun päivystyksessä työskentelevät hoitajat ilmaisivat huolensa potilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta.

Hoitajat kertoivat joutuvansa tinkimään muun muassa lääkkeiden tehon seurannasta, hygieniasta ja ravitsemuksesta.

Hoitohenkilöstön uupuminen ja huoli potilasturvallisuudesta Pohjois-Kymen sairaalassa Kouvolassa poiki kantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon joulukuussa. Luottamusmiehen tekemän kantelun mukaan henkilökuntaa oli aivan liian vähän, ylitöitä tehtiin paljon ja henkilöstö oli uupumuksen partaalla.

Toisen kantelun teki yksityishenkilö. Kouvolalainen nainen jonotti pitkäaikaissairaan läheisensä kanssa päivystyksessä seitsemän tuntia joulukuun alussa, minkä jälkeen hän laati kantelun.

Aluehallintovirastosta kerrottiin alkuvuodesta, että Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen toimintaa on seurattu jo jonkin aikaa.

Pohjois-Kymen sairaalan toiminta siirtyi Kouvolan kaupungilta Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Carean vastuulle vuoden 2018 alusta. Tämän vuoden alusta Kymenlaakson kaikki terveys- ja sosiaalipalvelut koottiin uuden sote-kuntayhtymän Kymsoten alaisuuteen.