Imatran Napinkulmaan on kohoamassa kuusikerroksinen liike- ja asuinrakennus – kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen

Etelä-Karjalan museo arvosteli suunnitelmaa Imatran Napinkulmaan rakennettavasta kuusikerroksisesta talosta, mutta kaupunginhallitus puolsi suunnitelmaa.

Imatra
Läheltä
Yle

Imatran Napinkulmaan on tulossa kuusikerroksinen liike- ja asuinrakennus.

Imatran kaupunginhallitus on hyväksynyt Helsingintien ja Koskenpartaan rajaamalle alueelle laaditun kaavamuutoksen.

Lausunnonantajista ainoastaan Etelä-Karjalan museo arvosteli kaavaluonnosta. Museon mielestä Napinkulman uudesta rakennuksesta pitäisi tehdä yhdestä kahteen kerrosta suunniteltua matalampi. Korkeintaan viisikerroksinen Napinkulma antaisi Valtionhotellin edelleen loistaa Imatrankosken historiallisena monumenttina.

Kaavamuutosta on hakenut Rakennusliike Evälahti.

Napinkulman nykyinen liikerakennus on valmistunut vuonna 1972.

Asia menee vielä Imatran kaupunginvaltuuston päätettäväksi.