Varkaus tasapainottaa talouttaan kuuden vuoden ajan

Irtisanomisia, lomautuksia tai veronkorotuksia ei uskota tarvittavan, jos tasapainotus toimii suunnitellusti.

Kuva: Yle

Varkauden kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin talouden tasapainottamisohjelman. Sen mukaan kaupungin talous tasapainottuu asteittain vuoteen 2025 mennessä, edellyttäen että eri toimialoille asetetut toimenpiteet saavutetaan.

Tasapainottamisen tarve on 3,9 miljoonaa euroa vuodessa. Ohjelma ei sisällä henkilöstön irtisanomisia, lomautuksia eikä korotuksia veroihin. Henkilöstösäästöjä tavoitellaan hyödyntämällä eläköitymistä ja muuta luonnollista poistumaa. Kaupungilta eläköityy kuuden vuoden aikana noin 300 henkilöä.

Ohjelma sisältää myös esimerkiksi korotuksia asiakasmaksuihin liikuntapaikoissa, yksityistieavustusten vähentämisen sekä talviaurauksen ja viheralueiden palvelutason alentamisen.

Luttilan ja Puurtilan koulujen toiminta aiotaan siirtää uuteen Kankun kouluun vuonna 2024. Kangaslammin koulun toiminta lakkaisi vuonna 2025 ellei oppilaita ole yli 25 esikoululaiset mukaan lukien.

Varkauden viime vuoden tilinpäätös oli runsaat kolme ja puoli miljoonaa euroa alijäämäinen ja myös vuosien 2020–2021 taloussuunnitelmat ovat alijäämäisiä.

Varkauden kaupungin taseessa on kuitenkin ylijäämiä 17,5 miljoonaa euroa, mikä antaa mahdollisuuden talouden tasapainottamiseen hallitusti pitkällä aikavälillä.