1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Lyhyet

Raaseporinjoella kokeillaan vesienhoidossa kipsiä ja kalkkia

Suunnitelmat kipsin laajamittaiseen käyttöönottoon Saaristomeren valuma-alueella etenevät.

Kuva: Yle

Raaseporinjoen valuma-alueella levitetään pelloille 300 tonnia kipsiä ja rakennekalkkia. Tarkoituksena on vähentää pelloilta jokeen tulevaa ravinnekuormitusta.

Mukana kokeilussa on viisi viljelijää yhteensä 70 peltohehtaarilla. Kokeilu on osa Raaseporin kaupungin ympäristötoimen Raaseporinjoki-hanketta.

Kipsi ja rakennekalkki parantavat savimaiden rakennetta, eikä fosfori huuhtoudu tällöin niin helposti pelloilta vesistöihin. Kipsiä on käytetty viime vuosina vesienhoitokeinona esimerkiksi Vantaanjoella.