1. yle.fi
  2. Uutiset

Työvuorojen lyhentämisen erikoinen seuraus – ensihoitajat painavat jopa 60 tunnin viikkoja ja pelkäävät vaarantavansa potilaiden turvallisuuden

Ensihoitajien työvuoroja on lyhennetty rajusti suuressa osassa maata.

ensihoito
Ensihoitajia päivystämässä Joutsenon paloasemalla
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ensihoitajat tekevät nykyään 12-tuntisia työvuoroja. Arkistokuva.Yle

Osa ensihoitajista on tyytymättömiä 12 tunnin työvuoroihin.

Perinteisesti ensihoitajat ovat tehneet 24 tunnin vuoroja. Vuorokauden mittaiset vuorot ovat perua ajoilta, kun ensihoito toimi pelastuslaitosten alaisuudessa. Ensihoitajien työajat ovat noudattaneet palomiesten työaikoja, joilla työvuorot ovat tyypillisesti vuorokauden mittaisia.

Vuorokauden mittaisista ensihoitajien työvuoroista on viime vuosina luovuttu monin paikoin, kun ensihoito on siirtynyt pelastuslaitoksen alaisuudesta sairaanhoitopiirille. Useammasta sairaanhoitopiiristä arvioidaan, että 24 tunnin työvuorot ovat nykyään harvinaisia.

Tällä hetkellä keskustelu ensihoitajien työvuoroista käy kuumana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa.

Eksoten ensihoito siirtyi 24 tunnin työvuoroista kaksivuorojärjestelmään keväällä 2018. Yle kertoi aiemmin, että muutos on kasvattanut ensihoidon henkilöstökuluja.

Ylen haastattelemien ensihoitajien ja luottamusmies Mika Vanhasen mukaan suurin osa ensihoitajista vastusti kaksivuorotyöhön siirtymistä. Suuri osa Eksoten ensihoitajista myös on sitä mieltä, että työaikamuutos on lisännyt työn kuormittavuutta, ylitöitä sekä vähensi työtyytyväisyyttä.

Yle haastatteli tätä juttua varten kahta ensihoitajaa. He haluavat kertoa kokemuksistaan nimettöminä, koska pelkäävät työpaikkansa puolesta.

Hurjia vaihteluita työrytmissä

Eksoten ensihoitajan työvuoro on nykyään 12 tuntia 15 minuuttia. Ensihoitajat kertovat, etteivät voi jättää hälytyskeikkaa kesken, vaikka työvuoro päättyisikin. Näistä tilanteista syntyy ylitöitä.

– Työvuoroja on aiempaa enemmän, joten vuoronvaihtoihin liittyvien ylitöiden määräkin on lisääntynyt, ensihoitaja kertoo.

Ensihoitajien luottamusmies, kenttäjohtajana työskentelevä Mika Vanhanen vahvistaa, että ylitöitä voi syntyä yhdessä vuorossa useita tunteja.

– Se aiheuttaa paljon työssäjaksamisongelmaa, kun työajat venyvät, Vanhanen sanoo.

Yksi suurimmista ongelmista on ensihoitajien mielestä työvuorojen rytmitys. Ensihoitaja tekee aamuvuoron ja sen jälkeen yövuoron, mistä seuraa kolme vapaapäivää. Tällä rytmillä viikkotyötunnit – 38 tuntia 45 minuuttia – eivät kuitenkaan tule täyteen.

Silloin ensihoitajat tekevät vaihtelevasti niin sanottuja täytevuoroja. Tunteja voi kerryttää myös koulutuksissa.

Toisaalta joillakin viikoilla työtunteja on ensihoitajien mukaan lähes tuplasti enemmän kuin pitäisi, jopa 60–70 tuntia. Toisen Ylen haastatteleman ensihoitajan mielestä 24 tunnin työvuorot olivat potilasturvallisempia, kun niitä verrataan 60 tunnin työviikkojen aiheuttamaan väsymykseen.

– Viimeisissä vuoroissa mennään puolivaloilla, varsinkin jos lopussa on yövuoroja, ensihoitaja sanoo.

Liikkuva päivystysyksikkö
Etelä-Karjalassa ensihoitaja saattaa mennä hälytyskeikalle yksinkin.Kare Lehtonen/Yle

24 tunnin työvuoron jälkeen ensihoitajilla oli yksi lepopäivä ja kaksi vapaapäivää. Viikossa työvuoroja oli 42 tunnin verran.

"Inhimillinen virhe"

Eksoten palvelupäällikön Jan-Erik Palviaisen mukaan 60 tunnin työviikkoja ei missään nimessä suunnitella. Se ei ole työaikalainsäädännön mukaan edes sallittua.

– Kyse on varmasti inhimillisestä virheestä työvuorosuunnittelussa. Ensihoitajilla on myös mahdollisuus tehdä työvuorojen vaihtoja. Tällaisia on voinut tulla, jos he eivät ole seuranneet omaa viikkotuntimäärää. Sekään ei ole hyväksyttävää, Palviainen kommentoi.

Palviaisen näkemys potilasturvallisuudesta on päinvastainen kuin ensihoitajilla. Palviaisen mukaan kaksivuorojärjestelmä on lisännyt potilasturvallisuutta.

– Haluaisitko olla potilaana ensihoitajalla, joka on vaikka ajanut 12 tuntia keikkaa ja tulee sen jälkeen hoitamaan väsyneenä kello 3 yöllä? Palviainen kysyy.

Lainsäädäntö estää pitkät vuorot

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn pääluottamusmies Sanna Topra Eksotesta kertoo, että ensihoitajien kokemuksia vastaavia viestejä on kantautunut myös hänelle.

– Työstä toipuminen on huonompaa, kun työvuoroja on aiempaa enemmän. Ensihoitajat ovat raportoineet myös lyhyemmiksi jääneistä lepotauoista, Topra kertoo.

Tehyssä ensihoitajien työajat ovat aiheuttaneet keskustelua jo pitkään.

– 24 tunnin vuorot ovat olleet alalla toimivampi järjestelmä, toteaa Tehyn edunvalvonta-asiantuntija Maija Wilskman.

Ensihoitajien työmäärä on kuitenkin lisääntynyt paikoitellen niin paljon, että vuorokauden mittaiset työvuorot eivät enää onnistu. Työaikalain mukaan vuorokauden mittaisessa työvuorossa saa tehdä töitä 12 tuntia. Muun ajan työntekijä on valmiudessa.

Paikoin työtunnit ovat paukkuneet yli suuren työmäärän takia.

– Monissa paikoissa ensihoitajat tekevät yhä enemmän tukitoimia esimerkiksi kotihoidossa, Wilskman sanoo.

Tehyn suositus on, että ensihoitajan työvuoro kestäisi kaksivuorojärjestelmässä 12,5 tuntia. Työvuorot menisivät osittain päällekkäin.

– Se tuo joustoa esimerkiksi työvuoron lopulla tuleviin keikkoihin, Wilskman sanoo.

Osa palannut 24 tunnin työvuoroon

24 tunnin työvuoroille tarvitaan poikkeuslupa aluehallintovirastosta. Lupahakemukset käsittelee Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

Aluehallintovirastolla ei ole täysin kattavaa kuvaa siitä, kuinka monella alueella ensihoitajat tekevät 24 tunnin työvuoroja tällä hetkellä. Viime vuonna poikkeuslupa myönnettiin seitsemälle sairaanhoitopiirille.

Aluehallintovirasto voi myöntää poikkeusluvan enintään kahdeksi vuodeksi.

Joillakin alueilla on päätetty kokemusten perusteella palata 24 tunnin vuoroihin.

Pelastusalan ammattilainen -lehti (siirryt toiseen palveluun)kertoi elokuun alussa neljästä pohjoiskarjalaisesta kunnasta, joissa kokeillaan paluuta 24 tunnin työvuoroihin.

Keski-Pohjanmaalla vuorokauden mittaisiin työvuoroihin päädyttiin muutama vuosi sitten. Ensihoitajat ehtivät tehdä reilun vuoden kaksivuorotyötä.

Ambulanssi takaovet auki
Ambulanssi ei pääse liikkeelle, jos toinen ensihoitaja ei ole töissä.Heli Mälkiä / Yle

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ensihoitopäällikkö Oskar Hagström sanoo, että syitä oli lukuisia. 24 tunnin vuorot ovat kustannustehokkaita.

– Se myös edistää rekrytointia, mikä on pienelle sairaanhoitopiirille tärkeää. Lisäksi henkilökunta tekee mieluiten 24 tunnin työaikaa, Hagström kertoo.

Hagström huomauttaa, että jokainen alue on erilainen.

– Meidän alueellamme olosuhteet ja tehtävien määrä ovat tällä hetkellä sellaiset, että 24-tuntisia työvuoroja voidaan tehdä.

Etelä-Karjalassa ensihoitajat vetosivat viime keväänä työnantajaansa 24 tunnin työvuorojen palauttamiseksi. Adressin allekirjoitti 64 ensihoitajaa.

Allekirjoittajien määrä on suuri, kun sen suhteuttaa Eksoten ensihoitajien määrään. Palkkalistoilla on 145 ensihoitajaa.

Adressin luovuttamisen jälkeen Eksoten johtohenkilöt, ammattiliittojen edustajat ja ensihoitajien valitsemat edustajat pitivät palaverin. Palvelupäällikön mukaan siellä käytiin läpi muutokseen johtaneet syyt vielä kertaalleen sekä muutoksista kertyneet kokemukset.

12 tunnin työvuoroja päätettiin jatkaa.

Eksoten ensihoitajat kertovat, että osa kollegoista alkoi työvuoromuutosten jälkeen pohtia alanvaihtoa. Jotkut ovat työpaikkaa vaihtaneetkin.

– On aikamoinen aivovuoto, jos kokeneet haluavat lähteä muualle, yksi ensihoitaja pohtii.

Sekamallista huonoja kokemuksia

Eksotessa kaksivuorojärjestelmään siirryttiin nimenomaan työtuntien ylittymisen takia. Palvelupäällikkö Jan-Erik Palviaisenmukaan ensihoitajat ottivat esimiehiinsä yhteyttä tuntien ylittymisen takia ja vaativat, että työnantaja reagoi työmäärään.

– Yksittäiset työntekijät kertoivat vievänsä asian aluehallintoviraston käsiteltäväksi, mikäli asiaan ei puututtaisi.

Selvitysten jälkeen Eksote päätti luopua vuorokauden mittaisista työvuoroista. Etenkin Lappeenrannassa ja Imatralla tehtävämäärät ovat sen verran suuria, että 12 tuntia ylittyy helposti. Palviaisen mukaan kyse on suurilta osin myös työturvallisuudesta.

– Pohdimme sitä, että voisiko haja-asutusalueilla olla edelleen 24 tunnin työaika. Tällainen sekamallikin on mahdollinen. Olemme kuitenkin kuulleet muualta, että ensihoitajat kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa, jos toiset tekevät erilaisia työvuoroja kuin toiset, Palviainen sanoo.

Ambulanssi
Ambulanssi voi joutua keikalle kauaskin.Henrietta Hassinen / Yle

Toukokuussa 2018 voimaan tulleen muutoksen jälkeen Eksote on selvittänyt ensihoitajien työssä jaksamista kahteen otteeseen. Ensimmäinen kysely tehtiin viime marraskuussa, toinen viime keväänä.

Kevään vastausten perusteella työhyvinvointi on heikentynyt jonkin verran syksystä. Palviainen sanoo kantavansa työhyvinvoinnista huolta.

– Mutta pitää nostaa sekin asia esille, että työhyvinvointi on kokonaisuutena enemmän kuin työaika. Siitä ovat osittain esimiehet vastuussa, mutta hyvin iso rooli omasta työhyvinvoinnista on jokaisella työntekijällä ylipäätään.

Ambulanssit seisovat

Etelä-Karjalassa syntyy ensihoitajien mukaan ylitöiden takia myös tilanteita, joissa ambulanssit seisovat asemilla.

Esimerkiksi pitkäksi venyneen iltavuoron jälkeen ensihoitaja ei voi välttämättä mennä aamuvuoroon kello 8, kun hän odottaa lepoajan täyttymistä. Ensihoitajilla on työvuorojen välissä 11 tunnin lepoaika.

– Auto on tauolla siihen asti, kun ihminen tulee töihin, toinen ensihoitaja kertoo.

Pienemmissä kunnissa tämä tarkoittaa sitä, että kunnan ainoaambulanssi ei ole käytettävissä. Silloin ambulanssi tulee toiselta paikkakunnalta.

Eksote pyrkii järjestämään sijaisen lepoajalla olevalle ensihoitajalle. Ensihoitajien kokemusten mukaan aina se ei onnistu.

Eksoten palvelupäällikön Jan-Erik Palviaisen korviin ei ole kantautunut, että ambulansseja olisi vastaavissa tilanteissa seisonut ainakaan suurissa määrin. Palviaisen mukaan näissä tilanteissa vaihtoehtoina ovat sijainen tai ylitöiden teettäminen.

– Myös ensihoidon kenttäjohtaja arvioi, pystyykö yksikkö olemaan pois valmiudesta lyhyen tovin, Palviainen sanoo.

Kuinka kauan ambulanssi sitten voi olla pois valmiudesta? Palviaisen mukaan sellaista aikaa on mahdotonta määritellä, sillä tilanteet elävät.

Hän huomauttaa, että ambulanssi voi normaalissakin tilanteessa olla siirtokuljetustehtävällä useita tunteja. Silloin aluetta hoidetaan muilla yksiköillä.

– Siihen pitää reagoida, jos ambulanssi alkaa olla 2–3 tuntia pois valmiudesta etenkin alueella, missä on vain yksi ambulanssi.

Tyytyväisiäkin on

Palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen huomauttaa, että Eksotessa on myös kaksivuorojärjestelmään tyytyväisiä ensihoitajia. Tyytyväiset kokevat jaksamisensa parantuneen.

Lisäksi kouluttautuminen onnistuu aiempaa paremmin.

Myös pääluottamusmies Sanna Topra Eksotelta kertoo saaneensa viestejä kaksivuorojärjestelmään tyytyväisiltä ensihoitajilta.

– Kaikki eivät ole sitä vastaan, Topra kertoo.

Voit keskustella aiheesta klo 22 saakka.

Lue seuraavaksi