Sairaalan päivystyksessä todettiin lukuisia ongelmia, jotka vaaransivat potilaiden turvallisuuden – ylilääkäri kertoo, mitä aikoo tehdä

Päivystyksessä aiotaan korjata toimia avin päätöksen pohjalta. Kaikkea ei kuitenkaan voida päivystyksessä ratkaista.

Päivystävä sairaala / terveyskeskus
Pohjois-Kymen sairaala
Pyry Sarkiola / Yle

Pohjois-Kymen sairaalassa Kouvolassa aiotaan korjata päivystyksen toimintaa aluehallintoviraston antaman päätöksen pohjalta.

Päivystyksen tilanteesta kanneltiin viime vuoden lopussa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto antoi maanantaina päätöksensä kanteluihin.

Aluehallintovirasto kiinnittää päätöksessään huomiota muistutusvastausten käsittelyn liian pitkään viiveeseen. Avin mukaan yksikön johdon on vastattava muistutuksiin kirjallisesti kohtuullisessa ajassa eli neljän viikon kuluessa.

– Tämä huomion kiinnittäminen on tässä oikeastaan merkittävin asia. Minun täytyy silloin totta kai alkaa vastata muistutuksiin huomattavan paljon nopeammin kuin nyt olen tehnyt, koska olen joutunut priorisoimaan päivystyksen muuta työtä, sanoo ylilääkäri Kimmo Salmio.

Asioita on jo korjattu

Avi toteaa päätöksessään myös muun muassa, että potilaiden hoitoa päivystyksessä ovat heikentäneet osastojen sulut, potilaspaikkojen vähennykset, jatkohoitopaikkojen vähentyminen ja potilaiden hoitopolun kulun pitkittyminen.

Poksin päivystykseen palkattiin alkuvuonna lisää hoitajia helpottamaan päivystyksen tilannetta. Avin mukaan hoitajien vakanssien lisäämisen ohella on selkiytettävä esimiestyötä.

Salmion mukaan päivystyksessä on jo korjattu asioita, joista avi päätöksessään mainitsee. Esimerkiksi esimiesten työnjako on Salmion mukaan tällä hetkellä hyvällä mallilla.

– Ansiokkaasti palvelleet esimiehet ovat siirtyneet ansiokkaasti eläkkeelle ja uudet ovat aloittaneet työn. Toivon, että heille annetaan työrauha ja kehittämismahdollisuudet päivystykseen.

Lisää resursseja ennaltaehkäisyyn

Avin päätöksessään esille nostamista asioista osa on Kimmo Salmion mukaan sellaisia, ettei niihin voida päivystyksessä vaikuttaa. Esimerkiksi osastopaikkojen riittävyyttä tai terveysasemien lääkäritilannetta ei voida ratkaista päivystyksessä.

Salmio toivoo, että ensisijaisesti resursseja pyrittäisiin saamaan terveysasemien toimintaa vahvistaviin ennaltaehkäiseviin palveluihin.

– Saataisiin kotiutumisketju ja kotona hoidettavien potilaiden pärjääminen paremmalle tolalle niin, ettei laitoshoidosta ja kotihoidosta lähetetä potilaita kovin herkällä liipasimella päivystykseen, vaan heidät pystyttäisi hoitamaan myös omien lääkäreiden avulla.

Ongelma piilee kuitenkin Salmion mukaan siinä, että koko Kymsoten alueella tekijöitä on vähän. Salmio sanoo, että Kymsoten alueella on paljon yksiköitä, joissa on pulaa sekä hoitajista, lääkäreistä että sosiaalityöntekijöistä.

Päivystyksessä rauhallisempi kesä

Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen ongelmat nousivat esille viime vuonna, kun päivystyksessä työskentelevät hoitajat ilmaisivat huolensa potilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta.

Hoitajat kertoivat joutuvansa tinkimään muun muassa lääkkeiden tehon seurannasta, hygieniasta ja ravitsemuksesta.

Luottamusmies kanteli päivystyksestä aluehallintovirastoon. Toisen kantelun teki yksityishenkilö.

Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen tilanne on tänä kesänä ollut Salmion mukaan rauhallisempi kuin vuosi sitten, jolloin osastojen sulut rasittivat toimintaa huomattavan paljon. Aika ajoin päivystykseen on ollut vaikeuksia saada lääkäreitä.

– Toki edelleen on kiireisiä päiviä, mutta ei sellaisia, mitä aikaisemmin on ollut. Läpimenoajat ovat ihan aavistuksen verran lyhentyneet, mutta edelleen ne ovat pitkähköjä tietyillä hoitolinjoilla. Oma näkemykseni on, että moni tekijä on vaikuttanut siihen, että tilanne on rauhallisempi.

Kanteluihin antamassaan päätöksessä avi vaatii Kymsotelta selvityksiä Poksin päivystyksen potilaiden hoitopolun läpikulusta kuluvalta kesältä lokakuun loppuun mennessä.