Keminmaalla toiveita uuden voimajohdon linjasta

Kunta toivoo, että voimajohto kulkisi samoissa pylväissä nykyisen johdon kanssa ainakin Kallinkankaan hiihtokeskuksen alueella.

Keminmaa
Keminmaa, logo
Keminmaan sähköaseman ja Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan välille on tarkoitus rakentaa uusi 110 kilovoltin voimajohto. Antti Heikinmatti / Yle

Keminmaalla on vain vähän huomautettavaa suunnitteilla olevasta uudesta voimajohdon linjauksesta.

Keminmaan sähköaseman ja Kemiin suunnitteilla olevan biotuotetehtaan välille on tarkoitus rakentaa uusi 110 kilovoltin voimajohto. Valtaosa linjasta sijoittuu Keminmaan kunnan alueelle.

Kunta toivoo, että voimajohto kulkisi samoissa pylväissä nykyisen johdon kanssa ainakin Kallinkankaan hiihtokeskuksen alueella, jotta maastokäytävää ei tarvitsisi leventää.

Lisäksi kunta haluaa, että sähkölinjan suunnittelussa huomioidaan myös Kallinkankaan virallinen ulkoilureitti.