Ylipainoiset nuoret kokevat muita enemmän yksinäisyyttä, kiusaamista ja masennusta – "Siitä tulee helposti kehä, joka vain ruokkii itseään"

Uudessa tutkimuksessa nuorten ylipainon havaittiin olevan yhteydessä useisiin fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia kuvaaviin tekijöihin.

lasten ja nuorten ylipaino
Nuoria kävelemässä.
Ylipainoiset nuoret kokevat terveytensä huonommaksi kuin normaalipainoiset. He kärsivät muita useammin esimerkiksi niska- ja hartiakivuista, väsymyksestä sekä päänsärystä. Kuvituskuva.AOP

Ylipainoiset ja lihavat nuoret kokevat terveytensä huonommaksi kuin normaalipainoiset. Kouluterveyskyselyssä ylipainoiset nuoret kertoivat normaalipainoisia nuoria yleisemmin esimerkiksi niska- ja hartiakivuista, väsymyksestä sekä päänsärystä.

Ylipainoisista ja lihavista tytöistä selvästi useampi kuin joka kolmas koki terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi, kun muista tytöistä näin arvioi noin joka viides. Myös pojilla vastaavat erot olivat merkittävät.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksiin perustuvassa tutkimuksessa havaittiin, että ylipaino oli yhteydessä myös useaan muuhun terveyskäyttäytymistä sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia kuvaavaan tekijään.

Ylipainoiset nuoret kertoivat muita nuoria useammin kärsivänsä esimerkiksi koulukiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä ja yksinäisyydestä. Myös ahdistuneisuus ja masennusoireet olivat yleisempiä.

Esimerkiksi ylipainoisista peruskoululaisista tytöistä melkein 40 prosenttia kertoi tulevansa kiusatuksi ulkonäkönsä vuoksi, ja pojistakin joka neljäs. Normaalipainoisilla ulkonäköön liittyvää kiusaamista oli selvästi vähemmän.

Professori Tiina Laatikainen THL:stä ja Itä-Suomen yliopistosta pitää tuloksia huolestuttavina, jopa vähän dramaattisina.

– Jos on ylipainoa, kokee kiusaamista, kokee terveydentilan alentumista ja yksinäisyyttä, onhan se hirvittävä hyvinvointihaaste nuorella iällä päästä siitä eteenpäin.

– Tämän tutkimuksen pohjalta emme voi sanoa aiheuttaako kiusaaminen ylipainoa vai ylipaino kiusaamista. Todennäköisesti se on molemminpuolinen ilmiö. Tiedämme, että siitä tulee helposti kehä, joka vain ruokkii itseään ellei sitä pystytä pysäyttämään, Laatikainen sanoo.

Masennus selvästi normaalipainoisia yleisempää

Ahdistuneisuudesta kertoi kärsivänsä 21–24 prosenttia vähintään ylipainoisista tytöistä, kun taas ei-ylipainoisista tytöistä noin 17 prosenttia kertoi ahdistuneisuudesta.

Ylipainoisista tytöistä 26–30 prosenttia raportoi masennuksesta, kun normaalipainoisista näin oli kokenut 19–22 prosenttia.

Sekä lukiolaisilla että ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla pojilla erot olivat verraten pienet, mutta peruskouluikäisistä ylipainoisista pojista 14 prosenttia kertoi masennuksesta, kun ei-ylipainoisista vain kahdeksan prosenttia kertoi samaa.

Pojat olivat kaikilla kouluasteilla tyytyväisempiä elämäänsä kuin tytöt. Ylipainoisista pojista noin 80 prosenttia kertoi tyytyväisyydestä, kun taas ylipainoisista tytöistä tyytyväisiä oli runsaat 60 prosenttia. Normaalipainoisilla luvut olivat korkeammat, mutta tällöinkin tyytyväisiä poikia oli tyttöjä enemmän.

Kouluterveyskyselyyn vastanneista kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista pojista joka neljäs ja tytöistä useampi kuin joka kymmenes oli ylipainoinen tai lihava. Lukioikäisistä pojista joka viides ja tytöistä 13 prosenttia oli ylipainoinen tai lihava. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien osalta luvut olivat pojilla 30 ja tytöillä 20 prosenttia.

– Teimme analyysin, koska halusimme saada yleiskuvan siitä missä mennään, varsinkin kun tiedetään, että ylipainoisuus on koko ajan lisääntynyt, Laatikainen sanoo.

Ylipainoisuus on lisääntynyt kaikilla kouluasteilla viime vuosikymmeninä. Kouluterveyskyselyssä nuorten paino- ja pituustiedot perustuvat heidän itsensä antamiin lukemiin. Tutkijat huomauttavat, että se aiheuttaa jossain määrin aliarviointia nuorten ylipainoisten osuuteen.

Lue myös:

Tutkimus: Lapsen runsas ruutuaika lisää riskiä ylipainoon – Liikunta ei välttämättä pelasta

Brittitutkimus: Lisätyn sokerin vähentäminen elintarvikkeissa estäisi diabetesta ja lasten lihomista

Miksi lapset lihovat? Kysyimme asiantuntijoilta, kenen syy se on ja mitä on tehtävissä

Lasten ylipaino lisääntyy, mutta se ei ole lasten vastuulla – "Lapsen ei pidä ajatella, että hän on väärän painoinen"