Väestö ikääntyy ja työttömyys kasvaa – Lahdessa huollettavien osuus väestöstä lisääntyy

Väestöllinen huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde ovat kasvaneet Lahdessa tällä vuosikymmenella

Lahti
Läheltä
Yle

Lahdessa on jokaista työikäistä kohden eläkeläisiä ja alaikäisiä nuoria Suomen kaupungeista kolmanneksi eniten koko maassa. Lahden väestöllinen huoltosuhde on nyt 0,63, kun se keskimäärin suurissa on 0,55.

Viime vuosina huollettavien osuus on kasvanut Lahdessa nopeasti ja se johtuu paljolti väestön ikääntymisestä.

Taloudellinen huoltosuhde eli työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrä työllistä kohden on niinikään kehno Lahdessa.

Paras ase väestöllisen ja taloudellisen huoltosuhteen kohentamisessa on väestönkasvu ja osaavan työvoiman houkutteleminen alueelle.