Ilmastokriisi ei ole saanut vihreän sähkön kysyntää kunnolla kasvuun – "Kuluttajat ovat vielä haluttomia maksamaan ylimääräistä"

Keski-Pohjanmaalla sähköyhtiöt ovat hieman yllättyneitä, että vihreä sähkö ei juurikaan kiinnosta kuluttajia.

Vihreä sähkö
Tuulivoimala
Keskipohjalaiskuluttajat eivät ole vielä suuresti innostuneet vihreästä sähköstä.Kari Kosonen / Yle

Vihreän sähkön kysyntä ei ole ryöpsähtänyt suureen nousuun Keski-Pohjanmaalla ilmastokriisistä huolimatta.

Melko harva kuluttaja on valmis maksamaan ylimääräistä vihreästä sähköstä, vaikka lisäkustannus sähkölaskussa olisi vain reilut 10 euroa vuodessa.

Sähköyhtiö Kokkolan Energia on tarjonnut kuluttajille vihreän sähkön paketteja jo useamman vuoden, mutta vain muutama prosentti yhtiön asiakkaista ostaa sitä.

– Kysyntä on tänä vuonna kasvanut, silti kokonaismäärä on edelleen pieni verrattuna koko myyntiin. Se on hieman yllättävää: vaikka ilmastokeskustelu velloo, kyselyitä ympäristöystävällisestä sähköstä ei juurikaan tule, kertoo Kokkolan Energian liiketoimintapäällikkö Jouko Haapoja.

Suurimmalle osalle sähkön hinta ratkaisee

Kokkolan Energia tuottaa omissa tuotantolaitoksissaan puupurua, hakkeita ja harvennuspuuta, josta vihreä sähkö koostuu. Yhtiön myymästä sähköstä ydinvoiman osuus on 47 prosenttia, uusiutuvien energiamuotojen 30 ja fossiilisten 23 prosenttia.

Haapojan mukaan pienelle osalle kuluttajista sähkön alkuperä on olennaista, ei sen hinta.

– Tietylle joukolle vihreät arvot ovat tärkeitä. He haluavat käyttää sähkössäkin uusiutuvia tuotteita, riippumatta siitä, mitä keskustelua maailmalla aiheesta käydään.

Euro on kova konsultti. Vihreät tuotteet eivät saa kovin paljon poiketa normaalista sähkötuotteesta.

Kokkolan Energian liiketoimintapäällikkö Jouko Haapoja

Suurin syy maltillisena pysyneeseen kysyntään lienee kuitenkin vihreän sähkön hinta.

– Euro on kova konsultti. Vihreät tuotteet eivät saa kovin paljon poiketa normaalista sähkötuotteesta. Pienikin hintaero vaikuttaa. Kuluttajat eivät vielä halua maksaa ylimääräistä, sanoo Haapoja.

Kokkolan Energialla vihreä sähkö maksaa reilut 12 euroa enemmän kuin tavallinen sekasähkö vuodessa.

Pienille sähköyhtiöille vihreän sähkön myynti ei ole kannattavaa

Korpelan Voima ei myy erikseen vihreää sähköä, vaan sekasähköä. Se sisältää reilut 40 prosenttia uusiutuvilla energianmuodoilla tuotettua sähköä, noin 20 prosenttia tulee ydinvoimasta ja 37 prosenttia fossiilisista polttoaineista. Uusiutuvien osuus on viime vuosina kasvanut.

Korpelan Voiman toimitusjohtajan Tuula Loikkasen mukaan yhtiö ei ole erikseen tuotteistanut vihreää sähköä ja syynä on raha.

– Sitä kysytään hyvin harvakseltaan. Pienenä yhtiönä meidän tuotantomäärät ovat sen verran pieniä, että vihreän sähkön tuottaminen ei olisi kannattavaa.

Vihreän sähkön tuote pitää sertifioida, mistä aiheutuu lisäkustannuksia, kertoo Loikkanen.

– Tehtiin tällainen periaatteellinen linjaus, koska sen kysyntä on ollut vähäistä. Suurilla sähköyhtiöillä on toisenlaiset mahdollisuudet. Ne pystyvät muuttamaan nopeastikin tuotantoaan ja tekemään suuria investointeja. Meillä se olisi mahdollista silloin, jos asiakkaat päättäisivät sitoutua ostamaan uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä, arvioi Loikkanen.

Keski-Pohjanmaalla tuotettu vihreä sähkö on lähinnä puupurulla ja hakkeella sekä tuuli- ja vesivoimalla tuotettua.