Suomen ihmisoikeuspolitiikka saa kritiikkiä selvityksessä: Päivityksen tarpeessa, ihmisoikeudet tulisi muistaa myös maan sisäisissä asioissa

Länsimaiden populistiset liikkeet pyrkivät selvityksen mukaan horjuttamaan ihmisoikeusjärjestelmää.

Selvitys kehottaa Suomea pitämään huolta maahanmuuttajien oikeuksista kansainvälisten linjojen mukaisesti. Kuva: Milla Vahtila / Yle

Suomen ihmisoikeuspolitiikka pitäisi päivittää tähän päivään, sillä maailma on muuttunut. Näin kehotetaan Valtioneuvoston julkaisemassa selvityksessä.

Samalla selvitys kehottaa Suomea ottamaan ihmisoikeudet paremmin huomion myös maan sisäisissä toimissa.

Taustalla ovat maailmanlaajuiset muutostrendit, jotka murentavat kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää. Suomi kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestelmässä -selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan keskeisimpiä muutostrendejä ovat:

  • ympäristön muutos
  • muuttoliike
  • kehittyvä teknologia
  • muuttuva turvallisuusympäristö

Länsimaiden populistiset liikkeet pyrkivät selvityksen mukaan horjuttamaan sääntöpohjaista ihmisoikeusjärjestelmää. Kiinan nousu tekee puolestaan ihmisoikeusjärjestelmästä entistä moninapaisemman.

Samalla ei-valtiollisten toimijoiden kuten kaupunkien, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan merkitys ihmisoikeustyössä on kasvanut.

Selvityksessä todetaan, että järjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintatila on pienentynyt maailmanlaajuisesti samalla kun yritysmaailman rooli on kasvamassa. Myös työ sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi herättää edelleen kiivasta vastustusta.

Vihapuhetta pidetään turvallisuusuhkana

Selvitys ehdottaa Suomelle kahdeksan keskeistä tavoitetta, joihin Suomen tulisi tutkijoiden mielestä pyrkiä ihmisoikeuspolitiikassaan. Tavoitteina on muun muassa ilmastonmuutoksen huomioonottaminen ihmisoikeuskysymyksissä, maahanmuuttajien oikeuksien edistäminen kansainvälisten linjojen mukaisesti ja sukupuolten välisen tasa-arvon ajaminen kansainvälisessä politiikassa.

Lisäksi Suomea kehotetaan pitämään huolta siitä, ettei uusi teknologia johda kansalaisten ihmisoikeuksien rikkomiseen. Selvitys varoittaa, että vihapuhe ja vihakampanjat ovat turvallisuusuhka, sillä ne voivat johtaa väkivaltaan sekä tiedon vääristämiseen.

Suomi kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestelmässä -selvityksen päätoteuttaja on pohjoismainen tutkimusyritys Oxford Research.