Hyppää sisältöön

Keminmaan kuntapolitiikassa turbulenssia – Kunnanjohtaja: "Jos sanoisin rumasti, niin naama ei enää miellytä"

Kuntaliiton lakiyksikön päällikön mukaan Keminmaan tilanne hyvin poikkeuksellinen.

Keminmaan kunnanjohtajan Mauri Posion ja osan luottamusjohdosta välit ovat jännitteiset. Kiistaa on muun muassa johtajasopimuksesta. Kuva: Antti Heikinmatti / Yle

Keminmaassa on syntynyt jännitteitä poliitikkojen ja kunnanjohtaja Mauri Posion välille. Kiistoja on noussut esiin muun muassa kunnanjohtajan tehtävistä, etätyöstä ja kunnanjohtajalle maksettavasta erorahasta. Kuntaliitossa pidetään tilannetta poikkeuksellisena.

Posion näkemyksen mukaan ilmapiiriä ovat heikentäneet viime kuntavaaleja edeltäneellä valtuustokaudella tehdyt kipeät päätökset, kuten Liedakkalan koulun lopettaminen sekä erilaisten avustusten ja tukimuotojen lakkauttaminen.

– Jotenkin olen tulkinnut niin, että vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen edellisen kauden kipeät asiat asiat ovat aiheuttaneet sen, että jos sanoisin rumasti, niin kunnanjohtajan naama ei enää miellytä, Posio muotoilee.

Ilmapiirin haastavuus on kulminoitunut siihen, että kunnanjohtajan kanssa ei ole saatu aikaan johtajasopimusta, vaikka kuntalain mukaan sellainen on tehtävä.

– Tällä epäluottamuksen ilmapiirillä on ollut vahva vaikutus, kun kuntajohtajasopimuksen sisältöä ja sanamuotoja on haettu, Posio sanoo.

Päättäjien kokemuksissa vaihtelua

Päättäjien tuntemukset ilmapiirin heikentymisestä kuitenkin vaihtelevat.

– Olen ollut mukana monessa kunnanhallituksessa, eikä se tämän kummempaa ole ollut. Ei ole erikoista, että viran hakuaikaa jatketaan. Tunneasiat eivät saa vaikuttaa. Neuvotteluissa on aina kaksi osapuolta, kommentoi vasemmistoliiton Helena Halttu, joka siirtyi kesäkuussa kunnanhallituksesta valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

Kesäkuussa kunnanhallituksen puheenjohtajana aloittaneen Keminmaalaisten Parhaaksi -ryhmän Auli Tasalan kokemus puolestaan on samanlainen kuin kunnanjohtajalla.

– Pari vuotta sitten kunnanhallituksessa oli mukavaa. Kokouksiin tultiin hymyissä suin. Ilmapiiri oli hyvä, vaikka asioista välillä äänestettiin. Tarkoitus on saada aikaan samanlainen ilmapiiri vielä tämän kauden aikana, hän sanoo.

Perussuomalaisten Jyrki Savikuja tulkitsee päättäjien jakautuneen kunnanjohtajaan myönteisesti ja kriittisesti suhtautuviin.

– Kunnanhallituksessa varmaan suhteessa useampi on kriittinen kunnanjohtajaa kohtaan kuin valtuustossa. Siitähän kertoo myös valtuuston päätös, jossa kunnanjohtaja valittiin tehtäväänsä yhden äänen enemmistöllä, hän arvelee.

Posio valittiin syyskuussa jatkamaan kunnanjohtajan virkaa yhden äänen enemmistöllä.

Viran hakua jatkettiin, vaikka kunnanjohtaja oli yksi hakijoista

Posion mielestä ilmapiirin heikentyminen on näkynyt esimerkiksi siinä, että kunnanjohtajan viran hakuaikaa jatkettiin, vaikka hän oli hakenut virkaan istuvana kunnanjohtajana.

– Se, että päätettiin laittaa virkavaali uuteen hakukierrokseen tilanteessa, jossa istuva kunnanjohtaja on hakijoiden joukossa, on päättäjiltä ja asiaa valmistelleen kunnanhallituksen enemmistöltä aika vahva epäluottamuksen osoitus, Posio sanoo.

Kunnanhallitus päätti toukokuussa 2018 jatkaa viran hakuaikaa, vaikka seitsemän hakijaa täytti kelpoisuusehdot.

Posio kertoo myös hakeneensa viime vuonna myös Ylivieskan kunnanjohtajaksi osin siksi, että hänen valintansa jatkokaudelle vaikutti epävarmalta.

Keminmaan kunnanjohtajan Mauri Posion mielestä epäluottamus häntä kohtaa näkyi muun muassa siinä, että viran hakuaikaa jatkettiin, vaikka virkaa hoitava Posio oli sitä hakenut. Kuva: Keminmaan kunta

Kunnanjohtajan palkkaa päätettiin laskea

Kunnanhallituksen varajäsenyyden jättäneen Keminmaalaisten Parhaaksi -ryhmän Antti Vallan mielestä kunnanjohtajaa ei ole kohdeltu asiallisesti.

– Jäin pois kunnanhallituksesta koska tapa, jolla kunnanjohtajaa käsiteltiin oli ala-arvoista ja vihamielistä. Kunnanhallitus oli niin huono työnantaja, että en halunnut olla siinä mukana. Oli aivan järkyttävää, että kunnanjohtajaa kiristettiin palkanalennuksella, hän kertoo.

Kunnanhallitus päätti 26.3. 2018, että kunnanjohtajan palkka on uuden virkakauden alkaessa 7 200 euroa. Samalla päätettiin, että palkka nostetaan 7 520 euroon johtajasopimuksen hyväksymisen jälkeen.

Seuraavassa kokoukseen 9.4. kunnanhallitus kuitenkin oikaisi virheellisen päätöksensä ja päätti, että kunnanjohtajan palkka on 7 520 euroa huhtikuussa alkaneen uuden pestin alusta lähtien.

Kunnanjohtajan mielestä tarjolla on heikennyksiä

Johtajaopimuksen erimielisyydet koskevat kunnanjohtajan tehtävien määrittelyä, etätyötä, kehityskeskusteluun osallistuvien määrää ja erorahaa.

– Minulle se on näyttäytynyt niin, että nyt halutaan osoittaa kunnanjohtajalle hänen oma paikkansa ja laatia mahdollisimman tiukka ja niukka johtajasopimus, jossa ei ole tarjolla mitään ylimääräistä hyvää.

– Tarjoukset sisältävät merkittäviä heikennyksiä verrattuna minun päättyneeseen sopimukseen ja minua edeltäneen kunnanjohtajan sopimukseen verrattuna tarjoukset sisältävät merkittäviä heikennyksiä, Posio sanoo.

Kunnanjohtajasopimusta on sorvattu tammikuusta lähtien. Kunnanhallitus asetti silloin tavoitteen, jonka mukaan uusi johtajasopimus olisi hyväksytty ennen kunnanjohtajan uuden virkakauden alkua 1.4. 2019.

Kunnalla on ollut tiukka linja

Kunnanhallitus käsitteli erimielisyyksiä maaliskuussa. Silloin hallitus päätti pitää kiinni kunnan vaatimuksista eikä tulla kunnanjohtajaa vastaan.

Kunnanhallitus joutui kuitenkin äänestämään etätyöstä, kehityskeskusteluista ja erokorvauksesta. Kunnanjohtajan kannalta myönteisesti äänestivät Liike Nytin (nykyään Keminmaalaisten Parhaaksi) molemmat edustajat. Tiukan linjan puolesta äänestivät keskusta, vasemmistolitto ja sdp.

Kunnan puolelta johtajasopimusta koskeviin neuvotteluihin ovat osallistuneet kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajisto. Savikuja tulkitsee, että tiukka linja neuvotteluissa on ollut osin tarkoitushakuista.

– Ilmeisesti joillakin poliittisilla ryhmillä on vakaa aikomus tehdä kunnanjohtajan elämä niin vaikeaksi, että hän tekee siitä omat johtopäätöksensä, hän sanoo.

"Ihmettelen, että kunnanjohtaja ei ole hyväksynyt meidän hyviä sopimusehtojamme"

Johtajasopimuksen valmistelusta kesäkuuhun asti vastannut vasemmistoliiton Soili Rautio ei halunnut kommentoida johtajasopimuksen valmistelua tai ilmapiirin heikentymistä, koska sopimuksen valmistelu on kesken.

Rautio kuitenkin kommentoi johtajasopimuksen valmistelua valtuuston kokouksessa 19. syyskuuta.

– Omista henkilökohtaisista syistä neuvottelut eivät edenneet syksyllä. Jos tässä on tunnetta, että olisi viivytelty tahallisesti, niin sellaiset huolet voi heittää pois. Ihmettelen, että kunnanjohtaja ei ole hyväksynyt meidän hyviä sopimusehtojamme, kun se olisi hänenkin etunsa, Rautio sanoi.

Myös keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Raimo Arponen sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tommi Lepojärvi (kesk.) kieltäytyvät kommentoimasta asioita johtajasopimuksen keskeneräisyyden perusteella.

Myös Lepojärvi kommentoi asiaa samaisessa valtuuston kokouksessa. Hänen mukaansa neuvotteluissa on edetty kuntaliiton ohjeiden mukaan, mutta prosessissa on myös opittavaa.

– Ryhmänjohtajien palaverissa olimme hellyttävän yksimielisiä siitä, että seuraavan kerran kun kunnanjohtajan virka laitetaan auki, olisi jonkunlainen luonnos johtajasopimuksesta nähtävissä ainakin haastateltaville, Lepojärvi sanoi.

Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki pitää Keminmaassa syntynyttä kiistatilannetta johtajasopimuksesta "hyvin poikkeuksellisena". Kuva: Antti Heikinmatti / Yle

Valtuustoaloitteessa mainitaan rikoslaki

Perussuomalaiset jätti kesäkuussa valtuustoaloitteen, jossa pyydettiin selvityksiä johtajasopimuksen tilasta, sen viivästymisestä ja siitä, pitäisikö neuvottelutuloksen saamiseksi tehdä henkilöjärjestelyjä.

Kunnanvaltuusto käsitteli aloitteen 19. syyskuuta ja päätti merkitä tiedoksi kunnanhallituksen esityksen, jonka mukaan neuvotteluja jatketaan.

Perussuomalaisten aloitteessa pyydettiin myös selvittämään, onko kunnanhallitus syyllistynyt johtajasopimuksen käsittelyssä virkarikokseen.

Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki pitää rikosta epätodennäköisenä.

– Arvelisin, että rikoslaki on tässä yhteydessä kaukaa haettu. Ei ole rikollista olla asioista mieltä, hän kommentoi.

Myllymäki pitää Keminmaan tilannetta kuitenkin harvinaisena.

– Tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Johtajasopimukset voivat viivästyä, mutta en muista aiemmin kuulleeni tällaisesta pattitilanteesta. Ratkaisun avaimet ovat osapuolten käsissä. Tätä ei voi ratkaista ulkopuolelta, hän sanoo.

Sopimuksen vetovastuu on vaihtunut

Kunnanhallitus totesi kesäkuussa, että johtajasopimuksen tekemiselle ei ole edellytyksiä. Elokuussa se kuitenkin päätti jatkaa neuvotteluita.

Posio teki kesäkuun päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Sitä ei kuitenkaan käsitelty, koska kuntaliiton tulkinnan mukaan hallitus vain totesi tilanteen, eikä päättänyt lopettaa neuvotteluita.

Tällä hetkellä sopimuksen etenemisestä vastaa Auli Tasala.

– Neuvotteluissa on edistytty. Sopimukseen on mahdollista päästä, jos tahtoa löytyy, Tasala sanoo.

Yksi johtasopimuksen erimielisyys liittyy etätyöhön. Kunnanjohtajan johtajasopimusneuvotteluissa linjattiin toukokuussa, että etätyösopimus tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi omana pykälänä.

Kunnahallitus hylkäsi esityksen etätyösopimuksesta 10. syyskuuta. Ainoastaan Tasala äänesti etätyösopimuksen hyväksymisen puolesta.

Lue myös:

Keminmaan kunnanjohtajan johtajasopimuksesta ei ole löytynyt sopua – kunnanhallitus pitää kiinni linjauksistaan

Useita korkeita viranhaltijoita on irtisanoutunut Keminmaassa

Korkein hallinto-oikeus: Keminmaa on tehnyt laittoman irtisanomisen

Riidat repivät päätöksentekoa myös Sodankylässä

Pellon kunnanjohtajan ero varmistui – "En ole toiminut harkitsemattomasti"