Vaasan keskussairaalaan perustettiin valtakunnallinen potilasturvallisuuskeskus

Potilasturvallisuuskeskuksen tavoitteena on tutkia ja edistää potilasturvallisuutta koko Suomessa.

potilasturvallisuus
Vaasan keskussairaalan rakennuksia.
Vaasan keskussairaalan rakennuksia.Tuomo Rintamaa / Yle

Vaasan keskussairaalan potilasturvallisuuskeskus sai lähtölaukauksen torstaina sairaalassa järjestetyssä lanseeraustilaisuudessa. Uusi keskus on nimeltään No-harm center. Se toimii yhteistyöverkostona, jonka avulla halutaan rakentaa pohjaa potilasturvallisuuden mittaamiselle ja kehittämiselle.

– Suomesta puuttuu kansallinen toimija, jonka tehtävänä on potilasturvallisuuden kehittäminen. Keskuksen perusmisella pystymme osoittamaan omaa hyvää työtämme Vaasassa ja samalla edistämään kansallisesti potilasturvallisuusasiaa, perustelee Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen keskuksen perustamista.

Kehittämistyöhön ryhdyttiin heti aloituspäivänä työpajoissa, joihin osallistui asiantuntijoita muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksestä. Toiminta alkaa keskittymällä neljään aihepiirin.

Yksi niistä on valtakunnallinen yhteistutkimus, missä kartoitetaan potilasturvallisuuden nykytila. Toinen tärkeä teema on yhtenäisten ohjeiden luominen hoitoon tulevan potilaan tunnistamiseksi. Siihen liittyen on tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta siitä, miksi potilaan tunnistaminen oikeaksi henkilöksi on niin tärkeää. Kolmantena teemana No-harm centerin alkuvaiheessa on sairaalakuolemien selvitystyön tutkiminen potilasturvallisuuden kehittämiseen. Neljäs alue on potilasturvallisuuden osaamisen kehittäminen ja systemaattinen seuraaminen.

Tähtäimessä kansallinen keskus omilla resursseillaan

Potilasturvallisuuden tutkimustyö on yksi tärkeimmistä No-Harm centerin toiminnan kulmakivistä. Keskus jakaa tulevaisuudessa tutkimustensa tuloksia valtakunnallisesti. Haussa on myös potilasturvallisuusprofessori tutkimustyötä johtamaan.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen on ollut aktiivinen potilasturvallisuusasioissa jo kauan ja sanoo asiaa lempilapsekseen.

– Minusta kenenkään potilaan ei tulisi joutua kokemaan sairaalassa haittatapahtumaa, joka voidaan ehkäistä. Se on oman työni edelleen tärkein päämäärä. Että me kykenemme antamaan turvallista hoitoa ja ihmiset voi luottaa siihen.

Yhteistyöverkoston yhteisenä unelmana on saada Suomeen kansallinen resursoitu potilasturvallisuuskeskus, jolla olisi tutkittua tietoa potilasturvallisuudesta. Tällä hetkellä sitä ei ole. Kun unelmat sanotaan ääneen, niillä on taipumus toteutua.

– Nyt meillä on pohja täällä Vaasassa mille rakentaa. Täällä on tehty 10 vuotta määrätietoisesti työtä potilasturvallisuuden eteen, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, toteaa hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Jaska Siikavirta sosiaali- ja terveysministeriöstä.