Yksiön hinnalla saisi kotipitäjässä omakotitalon, miettii moni helsinkiläinen – nyt ministeriö selvittää työpaikkojen siirtämistä maakuntiin

Työ- ja elinkeinoministeriö alkaa selvittää syyskuussa 3700 työpaikan uudelleen organisoimista siten, että työtehtäviä voitaisiin siirtää Helsingistä maakuntiin.

aluepolitiikka
Opiskelija Lassi Kinnunen.
Lassi Kinnusen mielestä mahdollisuus työskennellä Helsingin sijaan maakunnassa voisi olla valtiolle kilpailuvaltti työnantajana.Matti Myller / Yle

Filosofian maisteriksi Helsingin yliopistossa opiskeleva Lassi Kinnunen on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta. Hän kertoo ajatelleensa jo pidempään, että haluaisi muuttaa lähemmäs kotikontuja opintojen päätyttyä. Maakunnissa asuminenkin olisi Helsinkiä edullisempaa.

– Yksiön hinnalla voisi saada omakotitalon, Kinnunen toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää syyskuun aikana uuden suuren alueellistamisselvityksen. Ministeriö selvittää jopa 3700 työpaikan uudelleen organisoimista siten, että työtehtäviä voitaisiin tarpeen vaatiessa siirtää jatkossa nykyistä enemmän Helsingistä maakuntiin.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoo haluavansa selvittää, onko elinkeinoministerin johtamien yksikköjen alueellinen läsnäolo riittävän vahvaa niin, että ne voivat auttaa yrityksiä työllistämään eri puolilla Suomea.

Katri Kulmuni.
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni haluaa selvittää pitäisikö työpaikkoja siirtää pois Helsingistä maakuntiin.Matti Myller / Yle

Raahesta kotoisin olevan opiskelijan Lassi Kinnusen mielestä tämä voisi olla valtiolle myös selkeä kilpailuvaltti työmarkkinoilla.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni sanoo, että selvityksen taustalla on pyrkimys nykyistä tasapuolisempaan aluekehitykseen siten, että elinkeinoministerin johtamat palvelut ovat yritysten saatavissa eri puolilla maata.

– Maan eri osien vahvuudet halutaan ottaa entistä paremmin käyttöön, Kulmuni sanoo.

Kulmuni toteaa, että kasvua on eri puolilla maata.

– Virastojen pitää pystyä vastaamaan palvelullaan tähän, Kulmuni lataa.

Toteutuessaan uudistus tarkoittaisi työtehtävien siirtämistä maakuntiin. Virastojen pääkonttorit voisivat jatkossakin olla esimerkiksi Helsingissä, mutta työntekijöitä voitaisiin sijoittaa nykyistä enemmän maakuntiin.

Kulmuni sanoo puhuvansa mielummin monipaikkaistamisesta kuin perinteisestä alueellistamisesta.

–Selvitetään miten pystytään monipaikkaisuutta ja etätyömahdollisuuksia paremmin toteuttamaan, Kulmuni sanoo.

Virastojen siirtelyn sijaan kyse olisi työn uudelleen organisoimisesta monipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta hyödyntäen.

– Tavoitteena on luoda joustavia työnteon käytäntöjä, vahvistaa alueellisia osaamiskeskittymiä ja varmistaa asiakaspalvelun saatavuus, Kulmuni selventää.

Oppositiopuolue Kokoomus suhtautuu hankkeeseen varauksella

Sisäministeri Kai Mykkänen työhuoneellaan.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen suhtautuu uusiin alueellistamishankkeisiin varauksella.Matti Myller / Yle

Oppositiopuolue Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo suhtautuvansa mahdollisiin uusiin alueellistamishankkeisiin varauksella. Mykkäsen mukaan valtiolliset toimet pitää järjestää niin, että veronmaksajien etu toteutuu.

Mykkänen sanoo, että uusia toimia perustettaessa kaikki viisaus ei varmastikaan ole Helsingissä vaan kannattaa hakea osaamista myös muualta.

– Jo olemassa olevien toimien siirtely on kuitenkin osoittautunut vaikeammaksi kuin on etukäteen ajateltu, Mykkänen korostaa.

Elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan tiettyjä valtiollisia toimintoja voisi olla halvempaa pyörittää pienemmillä paikkakunnilla kuin suurissa keskuskaupungeissa.

– Digitalisaatio tuo paljon mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla, Kulmuni sanoo.

Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva Lassi Kinnunen sanoo, että monille esteenä maakuntaan jäämiselle tai paluulle on se, että koulutusta vastaavaa työtä ei aina ole tarjolla molemmille koulutetuille puolisoille.

– Jos tämä selvitys johtaa uudistuksiin niin se voisi tuoda lisää mahdollisuuksia koulutetuille ihmisille, Kinnunen tuumii.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni sanoo, että paikkariippumaton työ on päivän sana, koska muun muassa digitalisaatio tuo paljon uusia mahdollisuuksia toteuttaa asioita toisin.

Nainen kuljettaa matkalaukkua työ- ja elinkeinoministeriön edessä.
Elinkeinoministeriö aikoo selvittää perin pohjin ovatko organisaatioiden nykyiset sijainti- ja toimipaikat parhaat mahdolliset. Matti Myller / Yle

Paikkariippumattoman työn johtaminen vaatii erilaista otetta

Ministerin mukaan selvityksellä on syytä kartoittaa perin pohjin ovatko organisaatioiden nykyiset sijainti- ja toimipaikat optimaaliset ja voidaanko läsnäoloa vahvistaa koko Suomessa.

Tarkoituksena on selvittää myös se, että voitaisiinko ELY-keskusten toimipisteitä hyödyntää laajemmin elinkeinoministerin hallinnonalaan kuuvien organisaatioiden henkilöstön työskentelytiloina.

Elinkeinoministerin alaan kuuluu tehtäviä työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ELY-keskuksista sekä hallinnonalan organisaatioista Energiavirasto, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland Oy, Geologian tutkimuskeskus sekä yhtiöistä Finnvera Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Näissä organisaatioissa työskentelee yhteensä noin 3700 henkilöä.

Kulmuni myöntää, että uudistus edellyttäisi muutoksia myös toimintakulttuurissa ja -käytännöissä.

– Monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn johtaminen vaatii varmasti erilaista otetta, Kulmuni sanoo.

Voit keskustella aiheesta tämän jutun alla perjantaina 30.8. kello 16 saakka.

Juttua täsmennetty 31.8. klo 9.50 :

Kulmunin mukaan selvityksen taustalla on pyrkimys nykyistä tasapuolisempaan aluekehitykseen siten, että elinkeinoministerin johtamat palvelut ovat yritysten saatavissa eri puolilla maata. Jutussa sanottiin aiemmin, että selvityksen taustalla on pyrkimys nykyistä tasapuolisempaan aluekehitykseen siten, että työ- ja elinkeinotoimistojen palvelut ovat yritysten saatavissa eri puolilla maata.

Lisäksi tarkoituksena on selvittää, että voitaisiinko ELY-keskusten toimipisteitä hyödyntää laajemmin elinkeinoministerin hallinnonalaan kuuluvien organisaatioiden henkilöstön työskentelytiloina, ei koko työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla.