Kemin kaupunginteatterin tiloja esitetään purettaviksi – korjaus kannattamatonta

Tehtyjen selvitysten perusteella tiloista pitäisi korjata 99 prosenttia, mikä ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Kemin kaupunginteatteri
Kemin kulttuurikeskus ilmasta
Purettavaksi esitetään kuvassa oikealla takana olevaa osaa, jonka katossa näkyy harmaata.Antti Ullakko / Yle

Kemin kaupunginteatterin tiloja esitetään purettaviksi niiden ongelmien vuoksi.

Kaupunginteatterin työntekijät ovat kärsineet pitkään sisäilmaongelmista ja teatterin näyttelijät esityksineen lähtivät tiloista evakkoon vuosi sitten.

Kemin tilakysymyksiä käsitellyt tilatyöryhmä on käynyt läpi eri vaihtoehtoja, joita olivat koko rakennuksen peruskorjaus 1. ja 2. vaiheen alapohjat uusimalla, koko rakennuksen peruskorjaus alapohjat kapseloimalla, uudisrakennus nykyisillä neliöillä, 3. vaiheen peruskorjaus ja uudisosa sekä 1. ja 3. vaiheen peruskorjaus sekä uudisosa.

Vaihtoehtojen kustannukset olisivat olleet 12,5 miljoonasta eurosta 37,1 miljoonaan euroon. Rakennuksen korjausasteet vaihtelevat 77–99 prosentin välillä.

Tilatyöryhmä totesi uudisrakentamisen sekä koko talon peruskorjaamisen olevan taloudellisesti mahdottomia toteuttaa.

Kemin konserni- ja suunnittelujaosto päätti, että 2. vaiheen osaa eli Kemin kaupunginteatterin tiloja esitetään nyt purettaviksi, koska niiden korjausaste on 99 prosentti. Kyseisessä rakennuksen osassa sijaitsee myös liikuntasali.

Ajatuksena ehkäistä sisäilmaongelmien laajeneminen

Asia on päätettävänä kaupunginhallituksessa ensi maanantaina. Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen esittää, että teatterin tilojen purkutöiden suunnittelu käynnistetään sekä kulttuuri- ja sivistystoimen toimitiloille valmistellaan kauaskantoinen ratkaisu.

– Ajatuksena on purkaa ensin kulttuurikeskuksen huonoin osa pois, jotta ylläpitokuluja voidaan vähentää ja ehkäistä mahdollista sisäilmaongelman laajenemista talon parempiin osiin, Nissinen selventää.

Nissisen mukaan lähitulevaisuudessa pohditaan mahdollisesti myös joidenkin muidenkin kulttuurikeskuksen toimintojen uudelleensijoittamista, esimerkiksi musiikkiopiston.

– Tähän voi vaikuttaa myös VPKn kanssa yhteistyössä tehtävä kulttuuritalohanke, jos valtio lähtee mukaan rahoitukseen, kaupunginjohtaja lisää.

Nissinen tähdentää, että Kemissä nähdään valtuuston linjauksen mukaisesti ammattiteatteria jatkossakin.

–Toivottavasti entistä ehommissa tiloissa kolmen vuoden sisällä. Tähän visioon toivotaan myös valtion mukaantuloa.

Kemin kulttuurikeskus on rakennettu kolmessa osassa. Rakennuksen etuala, jossa on opetustiloja, on valmistunut vuonna 1977. Kaupunginteatterin tilat ovat valmistuneet vuonna 1980 ja kirjaston sekä museotilat kattava osa vuonna 1990. Myös kirjastossa sekä opetustiloissa työskentelevät ihmiset ovat kertoneet kärsivänsä sisäilmaongelmista, kuten päänsärystä, nenäverenvuodoista ja silmien kirvelystä.