Jokimaan biokaasulaitosta kaavaileva yhtiö selvittää hankkeen jatkoa

Lahden ravikeskuksen läheisyys kiinnostaa yhtiötä edelleen ensisijaisena vaihtoehtona.

biokaasu
Läheltä
Yle

Lahden Jokimaalle biokaasulaitosta suunnitteleva yhtiö on ottanut tuumaustauon hankkeessaan. Kaupungin mukaan laitoksen rakentaminen ei onnistu poikkeamisluvalla, vaan se vaatii kaavamenettelyä.

Projektipäällikkö Janne Ekholm sanoo, että yhtiö selvittää nyt tarkemmin, miten hanke voisi edetä yhtiön toivomalla tavalla. Ekholmin mielestä kaavamenettely voisi olla liian hidas, jolloin kilpailijat voisivat rakentaa oman laitoksensa ennen Jokimaan Biokaasu Oy:tä.

Ravikeskuksen läheisyyteen kaavailtu laitos on aiheuttanut vastustusta naapurustossa muun muassa hajuhaittapelkojen vuoksi. Ekholmin mukaan laitoksen haju- ja meluhaitoista on syntynyt ihmisille väärä kuva.

Ekholmin mukaan Jokimaa on edelleen laitoksen ensisijainen sijoittamisvaihtoehto. Laitos valmistaisi muun muassa hevosenlannasta, viljankuorista sekä elintarvike- ja panimoteollisuuden sivutuotteista autojen polttoainetta