Vantaan vammaispalveluista kantelu oikeusasiamiehelle – Vantaa lupaa: "Selvitämme asiat perusteellisesti"

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta kertoo saaneensa runsaasti yhteydenottoja henkilökohtaisen avun käyttäjiltä.

vammaispalvelut
pyörätuolin varjo
AOP

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta on tyytymätön Vantaan vammaispalveluiden järjestämiseen. Liitto on tehnyt kantelun kaupungin toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Hetan tiedotteen mukaan Vantaalla on ollut jo pitkään epäkohtia vammaispalveluiden järjestämisessä.

Kantelu koskee esimerkiksi henkilökohtaisen avun tuntimääriä. Liiton mukaan kaupunki ei ole selvittänyt henkilökohtaisen avun tarpeen määrää riittävästi ja asianmukaisesti.

– Vantaa pyrkii säästämään mielestämme kyseenalaisin keinoin omia kustannuksiaan. Kentältä kuuluu hätähuutoja, kommentoi Heta-liiton toiminnanjohtaja Jarmo Tiri.

– Jos yhteistyö kunnan kanssa ei toimi esimerkiksi tilanteessa, jossa vammainen henkilö toimii itse työnantajana avustajalleen, syntyy riski siitä, että joutuu itse välillisesti tai lopullisesti maksamaan osan kustannuksista. Haluamme tarkistaa, sujuuko kaikki tällä hetkellä ohjekirjan mukaan ja saavatko avustajat palkan työstään ajallaan. Näistä asioista on ollut epäselvyyksiä Vantaan kanssa liikaa.

Kuntien toiminnan seuraaminen on osa Heta-liiton toimintaa. Muiden kuntien kanssa liitto on päässyt Tirin mukaan hyvään keskusteluyhteyteen, mutta Vantaan kanssa asiat eivät ole edenneet.

– Olemme Hetassa saaneet viime vuosina runsaasti yhteydenottoja Vantaan ongelmista. Nyt on aika selvittää Vantaan toimien laillisuus, joten kantelimme Vantaan toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle, kertoo Heta-liiton toiminnanjohtaja Jarmo Tiri.

"Kaupunkirajan ei pitäisi määrittää, millaista palvelua asiakas saa"

Vantaan vanhus- ja vammaispalvelujen päällikkö Päivi Keskisen mukaan Vantaa aikoo tutkia kantelussa esitetyt kohdat. Mikäli korjattavaa ilmenee, toimintatapoja muutetaan.

– Heta-liiton kantelussa esille nostetut asiat ovat erittäin vakavia. Tutkimme ja selvitämme kaikki esitetyt asiat perusteellisesti ja vastaamme selvityksessä eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kaupunkirajan ei tietenkään pitäisi määrittää, millaisia palveluja asiakas saa.

Keskisen mukaan vammaispalveluja on aktiivisesti kehitetty useamman vuoden ajan ja toimintatapoja on joidenkin asiakkaiden kohdalla saatettu muuttaa. Kehittämistyö tehdään kuitenkin tiiviissä yhteystyössä muiden kaupunkien kanssa.

– Kaupunkirajan ei pitäisi määritellä millaisia palveluja asiakas saa. Vantaalla ei tuoteta sosiaali- ja terveyspalveluja säästönäkulman sanelemana, vaan oleellista on esimerkiksi vammaisasiakkaiden kohdalla tarvittavien palvelujen järjestäminen.

Kantelu tuli Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietoon vasta tänään perjantaina iltapäivällä. Eduskunnan oikeusasiamieheltä ei ole vielä tullut vastinepyyntöä, mutta vastinetta aletaan kokoamaan heti maanantaina.