Saamelaiskäräjävaalit käynnistyivät – taustalla hiertää kiista äänioikeutetuista

Saamelaiskäräjävaaleissa on lähes 6000 äänioikeutettua. Vaaleja värittää kiista, kuka saa äänestää.

Suomen saamelaiskäräjät
Sajos

Saamelaiskäräjävaalit käynnistyivät tänään. Käräjille valitaan yhteensä 21 henkilöä, joiden joukossa on vähintään kolme edustajaa kustakin saamelaisten kotiseutualueen neljästä kunnasta. Vaaleissa on 36 ehdokasta ja äänioikeutettuja on lähes 6000, kerrotaan Saamelaiskäräjien vaalitoimistosta.

Vaaleja värittää kiista siitä, kuka saa äänestää. Äänioikeutettuja ovat ne saamelaiset, jotka ovat merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Vaalilautakunta poisti heinäkuussa luettelosta lähes sata ihmistä, mutta korkein hallinto-oikeus kumosi Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksen. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on tehnyt kantelun korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä.

Saamelaiskäräjävaalien äänestysaika kestää koko syyskuun.