Jätevesijärjestelmien uusimisella on jo kiire – Meri-Lapissa suuri osa on vielä aloittamatta

Puutteellisten jätevesijärjestelmien muutoksille pohjavesialueella tai vesistön lähellä on aikaa enää pari kuukautta.

jäteveden käsittely
Kesämökki joen rannassa.
Vesistön äärellä sijaitsevan kiinteistön omistajan kannattaa pikaisesti tarkistaa, täyttääkö jätevesijärjestelmä nykyvaatimukset vai onko ryhdyttävä nopeasti muutostöihin. Pirkko Kukko-Liedes/Yle

Torniossa ja Keminmaassa valtaosa jätevesijärjestelmän uusimisista on vielä tekemättä. Meri-Lapin ympäristövalvonta arvioi, että kunnissa on viemäriverkoston ulkopuolella satoja kiinteistöjä, joiden jätevesijärjestelmät eivät täytä nykyvaatimuksia.

Torniossa ja Keminmaassa on viime vuosina myönnetty vasta 160 lupaa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien uudistamiseen. Poikkeamislupahakemuksia on tullut kymmenkunta.

Puutteelliset jätevesijärjestelmät tulee uusia lokakuun loppuun mennessä, jos rakennus sijaitsee pohjavesialueella tai sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä (joki, järvi, lampi tai puro).

Määräaikaan voi hakea lykkäystä muun muassa kiinteistönomistajan korkean iän perusteella. Ennen 9.3.1943 syntyneet vakituiset asukkaat saavat ikävapautuksen uudistuksesta.

Muualla kuin pohjavesialueella tai vesistön lähellä jätevesijärjestelmät tulee laittaa kuntoon viimeistään samalla, kun tehdään remonttia.

Lykkäys on mahdollinen tietyin ehdoin

Meri-Lapin ympäristöpalveluista todetaan, että Torniossa ja Keminmaassa viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevedet johdetaan usein kahden betonisen sakokaivon kautta kivisilmään tai ojaan. Järjestelmät eivät täytä nykyvaatimuksia. Jos rakennus sijaitsee lähellä vesistöä tai pohjavesialueella, ne tulee siis uusia.

Jos veden käyttö on erittäin vähäistä tai jätevesijärjestelmän rakennuskustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi, määräaikaan voi hakea lykkäystä Meri-Lapin ympäristöpalveluista. Edellytyksenä on, että jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen ja etteivät kiinteistön jätevedet pilaa ympäristöä.

Jos rakennus sijaitsee yli sadan metrin päässä vesistöstä, jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa siinä vaiheessa, kun kiinteistölle haetaan muutenkin rakennus- tai toimenpidelupaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vesikäymälän rakentaminen, luvanvaraisten korjausten teko vesi- ja viemärilaitteistoihin tai muut isot muutostyöt rakennuksessa.

Uusimpien talojen asiat ovat yleensä kunnossa

Jos kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä, ei remonttiin tarvitse ryhtyä.

Meri-Lapin ympäristöpalvelujen tiedotteen mukaan jätevesiasiat ovat yleensä kunnossa kiinteistöissä, joiden rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Uudistusta ei tarvita, jos kiinteistö on liitetty tai liitetään viemäriverkostoon tai jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Torniossa viemäriverkosto on laajentumassa lähivuosina Pihlajasaareen. Myös Ruohokariin, Laivaniemeen ja Kaakamoon on suunnitteilla viemäriverkon laajentaminen 5–10 vuoden aikana.

Mikäli viemäriverkostoon saadaan tarpeeksi liittyjiä, on nykyistä verkostoa mahdollista laajentaa jonkin verran sekä Torniossa että Keminmaassa.

Haluatko lisää uutisia läheltäsi? Lataa Ylen Uutisvahti puhelimeesi täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Joko olet tilannut uutiskirjeemme? Läheltä-osiosta löydät oman seutusi. https://kirjeet.yle.fi/ (siirryt toiseen palveluun)