Hyppää sisältöön

Oulun kaupunki aikoo perustaa oman median: vertaaminen journalismiin on asiantuntijoille liikaa, kaupunkilaisia risoo esiintyminen S-ryhmän kanssa

Kaupungin viestintäjohtaja katsoo, että paikallinen uutisointi ei riitä.

Oulun kaupunginhallitus on joutunut puimaan myös julkisuudessa kaupungin uusia viestintäsuunnitelmia. Kuva: Marko Väänänen / Yle

Oulun kaupunki on kertonut kahdesta uudenlaisesta viestintätempauksesta: omasta verkkomediasta ja toimittajan palkkaamisesta erilliseen MustRead -verkkomediaan. Näiden avulla kaupungin viestintä haluaa muun muassa kirkastaa seksuaalirikosten tahrimaa julkisuuskuvaansa (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva).

Molemmat tempaukset ovat herättäneet kärjekkäitä kommentteja sekä viestinnän ammattilaisten että kaupunkilaisten keskuudessa.

Kaupunkilaiset ovat erityisesti kritisoineet sitä, että paikallinen elinkeinovaikuttaja S-ryhmän Arina ja Oulun kaupunki ovat yhdessä esiintyneet verkkomedia MustReadin toimittajan rahoittajina. Arinan ja Oulun yhteys on puhututtanut kaupungissa aiemminkin.

Oulun kaupunginhallituskin on jo joutunut julkisuudessa täsmentämään Oulun viestintäjohtajan Mikko Salmen lanseeraama viestintälinjaa.

Ensimmäinen kohu: Mun Oulu

Oulun kaupunki aikoo siis perustaa Mun Oulu -nimisen verkkomedian, joka toisi kaupunkia paikallisesti ja valtakunnallisesti esille. Ihmetystä tämä on herättänyt erityisesti siksi, että Mikko Salmi kertoi ensin, että julkaisu olisi sitoutunut journalistin eettisiin ohjeisiin (siirryt toiseen palveluun) (HS), vaikka olisikin markkinointihenkinen.

Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola puhui tämän jälkeen pääkirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun)Oulusta Suomen trumpilaisimpana kaupunkina.

Myös JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström on julkisuudessa suhtautunut asiaan varauksella (siirryt toiseen palveluun).

Oulun kaupunginhallitus vetikin rajat (siirryt toiseen palveluun) maanantai-iltaisessa kokouksessaan. Kalevan mukaan Mun Oulu ei ole kaupunginhallituksen näkökulmasta riippumaton verkkolehti vaan kaupungin markkinoinnin lehti.

Tiistaiaamupäivällä Mikko Salmi kertoi Ylelle antamassaan haastattelussa saman asian, Julkisen sanan neuvoston jäsenyyden hakemisesta päätettiin vetäytyä. Hän kuitenkin näkee edelleen Mun Oulun tulevan tarpeellisena lisänä nimenomaan mediakenttään.

– Mun Oulu on journalistinen kaupunkimedia. Uutta resurssia tarvitaan, koska media keskittyy Etelä-Suomeen.

Mikko Salmi ajattelee, että Mun Oulu kertoo niistä asioista, joita muut paikalliset tiedotusvälineet eivät kerro. Ylen aluetoiminnan hän näkisi mielellään vahvempana.

– En näe, että journalistinen päätösvalta pitäisi luovuttaa vain kaupalliselle medialle.

Toinen kohu: MustRead

Tällä viikolla esiteltiin Mun Oulun lisäksi uusi viestintäavaus.

Oulun kaupunki maksaa puolipäiväisen toimittajan kirjoittamaan yhteiskunnallista journalismia MustRead -verkkomediaan seuraavan neljän kuukauden aikana. Kyseessä on joukkorahoitus.

Toinen pilottiprojektin rahoittaja on S-ryhmään kuuluva Arina, joka on paikallisesti hyvin merkittävä elinkeinovaikuttaja. Nämä kaksi rahoittajaa esiintyivät julkisesti yhdessä asiaan liittyvässä uutisoinnissa.

Kunta- ja itsehallinto-oikeuden professori Asko Uoti Itä-Suomen yliopistosta näkee, että yhteistyössä Arinan kanssa voi nähdä jopa rakenteellisen korruption piirteitä.

Haasteena on se, että lahjoittajia ei ole vielä useampia. Sen sijaan esiin tulee yhdessä kaksi lahjoittajaa, joiden mahdollisia kytköksiä on arvuuteltu Oulussa jo pitkään.

– Jos lahjoittajatahoja olisi useampia, yksittäinen lahjoittaja hukkuisi helposti massaan. Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa tällainen niin sanottu yhteistyö vain yhden toimijan kanssa olisi ongelmallista, Asko Uoti selittää.

Arina ja Oulu: Olemme erilliset lahjoittajat

Arinan viestintäjohtaja Pasi Ruuskanen korostaa, että aloite ja rahoituspyyntö tulivat verkkomedian puolelta. Arinaa pyydettiin mukaan yhdeksi lahjoittajakandidaatiksi.

– Emme ole toivoneet, että lahjoittajina olisivat vain osuuskauppa ja Oulun kaupunki. Päinvastoin toivomme mukaan enemmän lahjoittajia.

Oulun viestintäjohtaja Mikko Salmi korostaa, etteivät he käyneet neuvotteluja Arinan kanssa. Hänen mukaansa ei ole olennaista kuka on lahjoittajana.

– Pääasia on, että Oulun teemoja tuodaan pääkaupunkiseudulle ja muiden medioiden saataville. Saamme esille asioita, jotka muuten jäävät näkymättömiin.

Salmi on aiemmin kertonut yhteistyön yhdeksi tavoitteeksi, ettei Oulusta tulisi mieleen vain seksuaalirikokset. Hän vahvistaa tämän myös Ylelle.

Vuonna 2016 Oulun keskustaan avattu Arinan kauppakeskus valkea herätti vilkasta keskustelua. Arina muutti jatkuvasti rakennussuunnitelmiaan ja kaupunkilaisista vaikutti siltä, että Oulun kaupunki toimii vain kumileimasimena muutoksissa. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Arinan ja Oulun kaupungin yhteisestä ulostulosta on joka tapauksessa ehtinyt viritä vilkas keskustelu muun muassa lehtien keskusteluosioissa (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva). Ihmisiä on huolettanut muun muassa se, onko eri organisaatioissa samoja päätöksentekijöitä.

– Se on huomattavan vanhakantaista ajattelua, faktat ovat helposti tarkistettavissa. Ymmärrän kuitenkin, että tällaisia ajatuksia voi syntyä siitä, onko päätöksenteko liikaa samoissa käsissä, Pasi Ruuskanen pohtii.

Ruuskasen mukaan Arinassa käytiin keskustelua siitä, voivatko he olla lahjoittajina MustRead-verkkomedialle.

– Emme nähneet tällaista huolta, joka nyt on noussut esille.

Keskiviikkona Oulun viestintäjohtaja Mikko Salmikin pohti, voisiko pelkästään kahden rahoittajan malli jatkossa toimia.

– Kaupunginhallituksessa linjattiin niin, että emme lähde pilottijakson jälkeen mukaan, jos lahjoittajina ovat vain Arina ja Oulu.

Voiko julkisen vallan käyttäjä arvioida itseään?

Palataan vielä hetkeksi Mun Oulu -verkkomediaan. Kysyimme Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aholta, miten hän näkee sen, että Oulun kaupungin verkkomedia tekisi kriittistä journalismia.

Ahon mielestä Mun Oulun rinnastaminen journalistisiin tuotteisiin on ontuva.

– Julkinen toimija voi toki kertoa julkaisevansa journalististen periaatteiden mukaan. Toinen asia on, onko tällainen ilmoitus uskottava.

Ongelmana on, että vallankäyttäjä ei voi valvoa itseään.

– Yksi median tärkeistä tehtävistä on julkisen vallankäytön valvonta ja sen tarkastelu, mihin yhteisiä verovarojamme käytetään. Onko uskottavaa, että Oulun kaupunki valvoo itseään julkisten varojen käytössä? Aho pohtii.

Mun Oulu -verkkomedia perustettiin virkamiespäätöksenä. Professori Asko Uoti näkee kuitenkin, että tämänkaltainen toiminta pitäisi käsitellä myös luottamushenkilötasolla.

– Kunnallisen päätöksenteon idea on, että luottamushenkilöhallinto tekee tällaiset strategiset ja periaatteelliset linjaukset.

Mikko Salmen mukaan hän esitteli asian tietoiskun tapaisesti kaupunginhallitukselle. Päätöksiä ei tilanteessa tehty, vaan asia eteni virkamiesvalmisteluna. Tämän laajempaa käsittelyä ei ole vielä tässä vaiheessa nähty tarpeelliseksi.

– Sinänsä tämä olisi huomioitava strategiaprosessissa. Mutta maailma on mennyt ohi, jos odotamme viemistä strategiaan, Salmi pohtii.

Seuraavan kerran Oulun kaupunkistrategia päivitetään kahden vuoden päästä.

"Jokainen on oman elämänsä päätoimittaja"

Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi näkee, että sosiaalinen media on muuttanut tiedonvälitystä.

– Jokainen on oman elämänsä päätoimittaja sosiaalisessa mediassa.

Salmi kokee, että ihmiset haluavat saada tietoa muualtakin kuin perinteisistä medioista. Hän käyttää tässä yhteydessä termiä pehmeä journalismi, jota Mun Oulu voisi tarjota.

Hänen mukaansa nyt käydään keskustelua siitä, mitä media on tulevaisuudessa ja miten se määritellään. Mun Oulun osalta hän näkee, että murrosvaiheessa on tärkeää olla tarkka riippumattomuuden suhteen.

Suomen journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho näkee murroksen hieman erilaisena. Hänen mukaansa verovaroja kanavoidaan jo nyt kansainvälisille jäteille, kun kunnat ja kaupungit ovat siirtyneet lehtien sijaan mainostamaan sosiaalisissa medioissa.

– Samalla riippumattoman median toimintamahdollisuuksia kavennetaan entisestään. Pahimmassa skenaariossa tämä siirtää tiedonhallinnan ja vallankäytön niille, joilla on rahaa. Sen myötä joukkorahoitettavat mediat, kuten nykyinen vapaa media Suomessa, katoavat.

Juttua korjattu 4.9.2019 kello 21:00: MustRead on verkkomedia, eikä viestintätoimisto, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.

Jutun keskusteluosio on auki kello 22.00 saakka.