1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sähkönsiirto

Forssan ja Huittisten välille kymmenien miljoonien sähkölinja

Kantaverkkoyhtiö Fingridin yva-selvitys Lounais-Hämeen ja Satakunnan alueelle on alkamassa. Syksyllä 2019 hankkeesta jaetaan asukkaille ja maanomistajille tietoa niin Lounais-Hämeessä kuin Satakunnassakin.

2014–2016 Fingrid uusi Forssan seudulla vanhan "Rautarouva" sähkölinjan 400 kilovoltin kantaverkkoyhteydeksi Turun suuntaan. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Fingrid suunnittelee Forssan, Jokioisten, Humppilan, Loimaan ja Huittisten välille noin 70 kilometrin pituista 400:n sekä 110:n kilovoltin sähkölinjaa.

– Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023–2025, kertoo tekninen asiantuntija Pasi Saari Fingridistä.

Uusi voimajohtoyhteys sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen ja se kulkee valtatie kahden suunnassa Forssasta luoteeseen Porin suuntaan.

Uudella Forssan ja Huittisten välisellä voimajohtoyhteydellä lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan energiatehokkuutta.

Säästöä ja käyttövarmuutta lisää

Hankkeen yva-selvitykset ovat parhaillaan alkamassa. Fingrid järjestää hankkeestaan tiedotustilaisuuksia syksyllä 2019 sekä maanomistajille että tulevan voimalinjan läheisyydessä asuville.

Fingridin mukaan jo vuoden 2025 tilanteessa arvioidaan saavutettavan vuodessa noin 48 GWh/a säästö sähkönsiirrossa syntyvissä energiahäviöissä.

Lisäksi uusi voimajohtoyhteys mahdollistaa entistä paremmat huolto- ja vikakeskeytykset sekä varmistaa kantaverkon käyttövarmuutta.

Uusi voimajohto on kymmenien miljoonien rakennushanke. Aiemmin vastaava kantaverkkoyhteys on rakennettu Forssan ja Liedon välille Turun suuntaan.