Vantaa satsaa nuorten tukemiseen yläkouluissa ja ammattiopistossa – nykynuorilta vaadittava itseohjautuvuus opinnoissa ei suju kaikilta

Uudella toimintamallilla nuori saa tukea tulevaisuuden kannalta kriittiseen elämänvaiheeseen eli peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä.

Vantaa
Läheltä
Yle

Vantaa palkkaa tänä vuonna yhteensä 15 erityisnuorisotyöntekijää. He tulevat tukemaan ammattiopisto Varian ja yläkoulujen opiskelijoita ja oppilaita.

Näin nuori saa tarvittaessa tukea tulevaisuuden kannalta kriittisessä elämänvaiheeseessaan.

Nykynuorilla on aiempaa suurempi vastuu omien opintojen edistymisestä. Kaikilla ei ole kuitenkaan siihen tarvittavia voimavaroja.

– Vantaan 20-29-vuotiaasta väestöstä lähes 25 % on nuoria, jotka ovat vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Koulutuksen puuttuminen on vakava riski syrjäytymiselle, nuorisopalveluiden johtaja Riikka Åstrand kertoo

Rahoitus tulee kaupungin omasta Myönteisen erityiskohtelun ohjelmasta, ja tähän hankkeeseen on budjetoitu lähes puoli miljoonaa euroa.

Erityisnuorisotyön järjestelmällinen yhdistäminen oppilaitosten arkeen Vantaan malliin on maassamme uutta.