Miksi Suomi ei auta orpolapsia pois al-Holista? Antti Rinne vastaa 4 kysymykseen

Pääministerin mukaan Suomi tekee leirillä asuvien lasten hyväksi sen, mikä on mahdollista "järkevällä tavalla tehdä".

orvot
Näkymä al-Holin leiristä 23. toukokuuta.
Al-Holin leirin oloja on kuvattu äärimmäisen karuiksi.Antti Kuronen / Yle

Yle kertoi maanantaina kahdesta al-Holin leirillä elävästä lapsesta, joiden suomalainen äiti on kuollut Syyriassa. Lapset ovat tällä hetkellä kahden suomalaisnaisen hoidossa.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen totesi, että Suomella on velvollisuus huolehtia, että lasten oikeudet toteutuvat.

– Jos lapsi on vailla huoltajia ulkomailla, etenkin alueella, jossa heidän terveytensä ja hyvinvointinsa on vakavasti vaarantunut, kansainväliset sopimukset ja meidän lainsäädäntö velvoittavat viranomaistoimintaan, Pekkarinen sanoo.

Pekkarinen viittaa YK:n yleiskommenttiin ilman huoltajia ulkomailla olevista lapsista.

– Siinä erittäin vahvasti velvoitetaan sopimusvaltioita toimimaan ja huolehtimaan, että lapsilla on laillinen huoltaja tai joku joka pitää heistä huolta.

Kysyimme pääministeri Antti Rinteeltä (sd.), mitä hallitus aikoo tehdä lasten suhteen.

Tiedossa on että Syyriassa al-Holin leirillä on suomalaisia orpolapsia. Autetaanko heitä tulemaan Suomeen?

– Voin vain yleisesti todeta, että meillä on ollut jatkuvaa yhteistyötä useiden erilaisten leirillä toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa, ja olemme kuunnelleet heidän neuvojaan ja arvioitaan tilanteesta.

– On pyritty toimimaan sen mukaan, mikä näiden järjestöjen välittämän tiedon ja kantojen sekä oman harkinnan mukaan on ollut järkevintä, ja näin me toimimme tästä eteenpäin.

Aikooko Suomi linjata jotain orpojen auttamisesta pois leireiltä? Esimerkiksi Pohjoismaat ovat pääasiassa auttaneet orvot kotimaahansa.

– Tiedossani on, että Ruotsiin on tuotu seitsemän orpolasta, joista ainakin osan tuotiin isovanhempien toimesta Ruotsiin – ei siis valtion vaan omaisten toimesta. Valtio on jollain tavalla auttanut ja tukenut prosessissa. Tanskassa taas tuotiin vakavasti loukkaantunut nuori henkilö, ja siinäkin omaiset olivat vahvasti mukana.

– Tärkeää on, että kaikissa olosuhteissa leirillä olevien ihmisten turvallisuus voidaan riittävällä varmuudella taata, tehdään mitä tahansa.

Kesällä ulkoministeri ja te kuvailitte, että orpolasten tilanne olisi selkeämpi kuin muiden leirillä olijoiden, milloin Suomi linjaa tästä?

– Tässä tehdään viikoittain selvitystyötä leirillä toimivien järjestöjen kanssa ja arvioidaan viikoittain sitä, onko tilanne muuttunut lähtökohdiltaan sellaiseksi, että voidaan muuttaa toimintalinjaa.

– Sanoisin näin, että tehdään kaikki se, mikä meidän vallassa on järkevällä tavalla tehdä.

Miksi tämä on niin vaikea asia ratkaista, oikeustieteilijät ovat ottaneet kantaa, samoin lapsiasiavaltuutettu?

– Tässä on kyse leiristä, jossa aikuiset lasten vanhemmat – lukuunottamatta tietenkin näitä orpoja, ovat jollakin tavalla tutkinnan kohteina aika vakavien asioiden suhteen. Meille ei ole löytynyt varmuutta, jonka perusteella voisi tällä hetkellä sanoa, että on turvallista yrittää tuoda ihmisiä pois sieltä siksi, että kurdihallinto ei ole normaali viranomaishallinto.

– Olemme ilmoittaneet selkeästi, että Suomen kansalaisella, oli ulkomailla tapahtunut mitä hyvänsä, on oikeus tulla Suomeen minkään sitä estämättä.

Lisää aiheesta:

Al-Holin leirillä on kaksi kuolleen suomalaisnaisen lasta – orpojen omaiset ovat vedonneet viranomaisiin, jotta heidät noudettaisiin Suomeen