KHO: Porin YH-Asunnot vaati kohtuuttomia jätehuollon kilpailutuksessa

Korkein oikeus määräsi Porin YH-Asunnot järjestämään uuden tarjouskilpailun, jos jätehuoltopalvelut edelleen aiotaan toteuttaa julkisena hankintana.

Pori
Jäteastiat biojätteelle, metallille ja lasille kerrostalon pihalla.
Porissa on kilpailutettu jäteastioiden tyhjennystä KHO:n mukaan kohtuuttomin vaatimuksin.Annika Martikainen / Yle

Jätehuollon kilpailutuksessa oli kohtuutonta vaatia, että tarjouksia tekevät yritykset itse tutustuvat yli sataan kiinteistöön, katsoo korkein hallinto-oikeus vuosikirjapäätöksessään. Kilpailutusasetelma oli KHO:n mukaan omiaan suosimaan niitä yrityksiä, jotka olivat jo aiemmin huolehtineet näiden kiinteistöjen jätehuollosta.

Porin kaupunkikonserniin kuuluva Porin YH-Asunnot julkaisi elokuussa 2016 EU-hankintailmoituksen, joka koski jätehuoltopalveluiden hankintaa vuosina 2017-2021. Mukana oli asuntoyhtiön taloja ja yhteistyökiinteistöjä. Niiden joukossa oli muun muassa liikehuoneistoja, kouluja ja päiväkoteja sekä lisäksi uimahalli ja poliisitalo. Tarjouskilpailu käsitti yhteensä yli sadan kiinteistön jätehuoltopalvelut.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ollut tietoja esimerkiksi siitä, miten paljon jäteastioita minkäkin rakennuksen yhteydessä on ja miten usein ne on tarpeen tyhjentää. Tarjouspyynnössä velvoitettiin tarjoajat kysymään lisätietoja tai tutustumaan omatoimisesti kiinteistöihin.

Markkinaoikeus hylkäsi kilpailutusta koskeneen valituksen. Koska käsittely jatkui korkeimmassa hallinto-oikeudessa, hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu. Korkein hallinto-oikeus määräsi Porin YH-Asunnot järjestämään uuden tarjouskilpailun, jos jätehuoltopalvelut edelleen aiotaan toteuttaa julkisena hankintana.

YH-Asuntojen isännöitsijä Ari Urpulahti kertoo Ylelle, että yhtiö aikoo kunnioittaa KHO:n päätöstä ja järjestää uuden kilpailutuksen.

15:54 lisätty YH-Asuntojen kommentti.