Maksuton varhaiskasvatuskokeilu on tuonut lisää viisivuotiaita päivähoitoon – Osa huoltajista pitää lapsensa silti mieluummin kotona

Osallistuminen lisääntyi erityisesti niissä kunnissa, joissa subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta ei oltu rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu.

varhaiskasvatus
Pieniä lapsia leikkimässä lapsille rakennetulla liikennealueella.
Mäntyharju on yksi kunnista, joissa viisivuotiaat ovat saaneet maksutta 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa.Esa Huuhko / Yle

Vuonna 2018 käynnistetty kokeilu viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta näyttää ensimmäisen vaiheen osalta täyttäneen ainakin osin tavoitteensa.

Kokeilun tavoitteena on lisätä viisivuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumista varhaiskasvatukseen sekä vaikuttaa suotuisasti heidän huoltajiensa työllistymiseen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on tänään julkaissut raportin (siirryt toiseen palveluun) kokeilun ensimmäisestä vaiheesta, johon osallistui 19 kuntaa.

Arvioinnin mukaan viisivuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen lisääntyi kokeilukunnissa tilastollisesti merkittävästi enemmän kuin vertailukunnissa.

Erityisesti osallistuminen lisääntyi niissä kunnissa, joissa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajausta ja ryhmäkoon kasvattamista ei oltu otettu käyttöön, kertoo Karvin arviointiasiantuntija Anna Siippainen.

– Kyllä kuntien tekemät päätökset ohjaavat jossain määrin huoltajien tekemiä lastenhoitoratkaisuja. Tällaisilla päätöksillä kunta antaa tietynlaista viestiä perheille.

Arviointiasiantuntija Anna Siippainen Koulutuksen arviointikeskuksesta.
Arviointiasiantuntija Anna Siippainen pitää 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua hyvänä, sillä se kannustaa vanhempia viemään lapsensa päivähoitoon. – Varhaiskasvatus on kuitenkin lapsen oikeus, Siippainen sanoo.Sini Järnström/ Yle

Raportissa arvioidaan, että osallistumisasteen nousua voivat selittää myös kokeilukuntien tehostunut palvelunohjaus sekä kunnan varhaiskasvatusmyönteinen ilmapiiri. Monissa kunnissa maksuttomuudesta oli tiedotettu ja perheitä oli lähestytty aiempaa henkilökohtaisemmin, kuten puhelimitse tai kirjeellä.

Osa huoltajista ei silti halua lastaan päiväkotiin

Maksuttomuudesta huolimatta osa viisivuotiaista ei osallistunut varhaiskasvatukseen.

Huoltajille suunnatun kyselyn tuloksissa ratkaisua selitti muun muassa huoltajien asenne varhaiskasvatusta kohtaan.

– Mielenkiintoista oli, että huoltajien varhaiskasvatukseen kohdistuva asenne oli tärkeä tekijä. Se herättää monenlaisia kysymyksiä ja heittää palloa valtakunnan tasolle ja kuntiin, että katse kannattaa pitää varhaiskasvatuksen laadussa ja sisällössä, Siippainen toteaa.

Myös arjen sujuvuus ja huoltajien halu viettää aikaa lastensa kanssa nousivat kyselyssä esiin syinä pitää viisivuotias kotona.

Lisäksi asiaa selittivät huoltajien työtilanne ja se, että perheessä oli alle 3-vuotiaita sisaruksia. Näissä tapauksissa maksuttomuus toimi kuitenkin jonkinlaisena porkkanana, sillä kokeilukunnissa viisivuotiaat osallistuivat varhaiskasvatukseen vertailukuntia useammin, vaikka kotona oli alle 3-vuotias sisarus tai huoltaja ei käynyt töissä.

– Osalle se on ihan tietoinen ratkaisu, että he haluavat hoitaa viisivuotiaansa kotona, jos kotihoidossa on nuorempia sisaruksia. Osittain lastenhoitoratkaisu voi olla myös logistinen kysymys. Esimerkiksi päiväkodin aukioloajat voivat olla sellaiset, että ne eivät palvele perheen tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin arki käy hankalaksi ja on helpompi hoitaa lasta kotona, Siippainen sanoo.

Yhdeksi ongelmaksi muodostui lastenhoidon tukien järjestelmä. Joillekin perheille maksuttomaan kokeiluun osallistuminen saattoi merkitä joidenkin muiden tukien, kuten kotihoidon tuen sisaruslisän menettämistä.

Alle viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu
Kartalla kunnat, joissa on kokeiltu viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta. Kokeilun toisessa vaiheessa mukaan tulivat Espoo, Halsua, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Lahti, Laitila, Loviisa, Pirkkala, Rusko, Tammela ja Toivakka. Kokeilusta vetäytyvät pois Forssa, Iisalmi, Liperi ja Taivassalo.Yle Uutisgrafiikka

Maksutonta varhaiskasvatusta järjestettiin kokeilukunnissa monin eri tavoin. Osassa kunnista maksuton aika oli sidottu esiopetuksen tapaan tiettyihin kellonaikoihin tai päiviin.

Siippaisen mukaan nyt tarvitaan lisää pohdintaa siitä, miten kokeilu vaikuttaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen toiminta-aikoihin, toiminnan sisältöihin ja pedagogiikkaan.

– Jos kokeilusta lähdetään tekemään pysyvämpää, reunaehdot tulee miettiä huolella. Onko maksuttomuus esiopetuksen tapaan sidottu tiettyyn ajankohtaan tai tiettyihin päiviin? Se on valtakunnan tason asia eikä pelkästään kunnissa ratkottava seikka.

Kokeilu laajeni elokuussa, kun mukaan tuli 26 uutta kuntaa. Maksuttomuuskokeilun on tarkoitus jatkua vuoden 2020 heinäkuun loppuun.

Lisää aiheesta:

"Toivotimme lapset tervetulleiksi" – Perheille lähetetty, ilmaista päivähoitoa mainostanut kirje olikin yllättävän tehokas

Yli 12 000 viisivuotiasta saa tänä syksynä varhaiskasvatusta ilmaiseksi – "Ulos jäävät usein juuri ne, joille kasvatuksesta olisi eniten hyötyä"

Lue myös:

Lapsille jälleen hoitopaikka koko päiväksi, vaikka vanhemmat olisivat kotona – hallituksen lupaama muutos etenee rivakasti