Geologian tutkimuskeskus kiinnostui Rautalammilta löytyneestä grafiitista

GTK pitää Rautalammin grafiittiesiintymiä niin mielenkiintoisina, että se hakee alueelle malminetsintälupaa.

malminetsintä
Kartta Rautalammille haettavista malminetsintäalueista.
GTK:n hakemien malminetsintälupien alueet näkyvät kartalla.Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus hakee kahta malminetsintälupaa Rautalammille. Alueet sijaitsevat Vaajasalmen ja Pukkiharjun kylien alueella Rautalammin kuntakeskuksen pohjoispuolella. Niiden pinta-ala on yhteensä 240 hehtaaria.

GTK on kiinnostunut alueella olevasta grafiitista. Grafiittia on kiillegneissi-kivilajissa, kemiallisten analyysien mukaan kiven grafiittipitoisuus on parhaimmillaan yli 20 prosenttia.

Geologian tutkimuskeskus on tutkinut Rautalammin aluetta vuodesta 2016 lähtien erilaisin kallioperän magneettisia ja sähköisiä ominaisuuksia mittaavin menetelmin sekä kallioperäkairauksilla.

Grafiittiesiintymien kartoittamisen lisäksi GTK:n tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää grafiitille sopivia etsintä- sekä rikastusmenetelmiä.

Ainakaan lähiaikoina GTK ei tee alueella maastotutkimuksia, vaan keskittyy tekemään näytteistä laatuselvityksiä laboratoriossa.