1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulut uudistivat pääsykokeensa – tänä syksynä sama koe avaa tien sairaanhoitajan tai insinöörin opintoihin

Koe suoritetaan loka–marraskuun vaihteessa omalla tietokoneella hakijan valitsemassa ammattikorkeakoulussa.

ammattikorkeakoulut
Tenttiin lukemista
Ammattikorkeakoulun valintakoe suoritetaan jatkossa sähköisesti.Minna Rinta-Tassi / Yle

Kaupan alalle, ravintola-alalle ja maatalousalalle haetaan nyt samalla valintakokeella vastaamalla tismalleen samoihin kysymyksiin.

Ammattikorkeakoulut ottavat tänä syksynä käyttöön kaikille yhteisen valintakokeen, joka korvaa aiemmin käytössä olleet alakohtaiset kokeet.

Kaikille yhteisissä osissa mitataan hakijan päätöksentekotaitoja sekä kieli- ja viestintätaitoja.

Koe suoritetaan loka–marraskuun vaihteessa omalla tietokoneella hakijan valitsemassa ammattikorkeakoulussa. Myös valintakoepäivissä on valinnanvaraa.

Mitä koe mittaa?

Uusi ammattikorkeakoulujen valintakoe on yksi osa vuonna 2017 alkanutta ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanketta. Hankkeen projektipäällikkö Marko Borodavkin Metropolia-ammattikorkeakoulusta on lopputulokseen tyytyväinen.

– Tämä on yksi merkittävimmistä opiskelijavalintauudistuksista, joita ammattikorkeakoulut ovat koko historiansa varrella tehneet. Kyse on varsin isosta muutoksesta, ja koko kenttä on tässä mukana, Borodavkin sanoo.

Koe on kaikille yhteinen, mutta hakijat suorittavat yhteisten osioiden lisäksi muita osia riippuen siitä, mille aloille he ovat hakeutumassa.

Lisäksi matemaattisia taitoja mitataan kaikilta paitsi humanistisille aloille ja kasvatusaloille pyrkiviltä. Näihin hakeutuvat taas tekevät eettisiä taitoja mittaavan osan.

kaavio amk-opiskelijavalintakokeesta
Ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe sisältää kaikille aloille yhteisiä osioita ja alakohtaisia osioita. Valovirta Design / Metropolia-ammattikorkeakoulu

Valintakokeeseen ei ole erillistä ennakkomateriaalia. Borodavkin ei kommentoi kokeen sisältöä tarkemmin kuin mitä siitä kerrotaan ammattikorkeakouluun.fi (siirryt toiseen palveluun)-verkkosivuilla.

– Me olemme viime päivien aikana tarkentaneet osiokohtaisia tietoja. Tutustumalla niihin saa käsitystä siitä, mitä asioita arvioidaan. Esimerkiksi matematiikasta on mainittu tietyt asiat.

Kaikki ammattikorkeakoulujen alat kulttuurialoja lukuunottamatta ovat mukana valintakoeyhteistyössä. Poliisiammattikorkeakoulu ja Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu ovat koeyhteistyön ulkopuolella.

Sähköisiä kokeita käytetty aiemminkin

Sähköisiä kokeita on järjestetty ammattikorkeakouluhaussa aiemminkin: vuonna 2016 sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat ottivat käyttöön yhteisen esivalintakokeen, jonka perusteella hakijoista osa karsittiin pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin.

Hakijat suorittivat kokeen kotona omalla koneellaan. Menettely mahdollisti sen, että kukaan ei oikeastaan valvonut, tekikö hakija kokeen todella itse, vai oliko sitä suorittamassa tämän puolesta joku muu.

Tuolloinen apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja piti tilannetta ongelmallisena.

Lue myös: Kukaan ei valvo, kuka kokeen oikeasti tekee – ammattikorkeakoulujen esivalintakokeessa on vilppimahdollisuus

Esivalintakoe ei ole käytössä enää tämän syksyn hauissa.

Vaikka esivalintakoetta voidaan pitää uuden, yhteisen valintakokeen esikuvana, Borodavkinin mukaan missään vaiheessa skenaariona ei ollut, että uusi amk-valintakoe tehtäisiin edeltäjänsä tavoin kotona.

– Koe tehdään valvotuissa tiloissa. Kyse on kuitenkin lopullisesta opiskelupaikasta.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat

Ensi keväänä ammattikorkeakoulut ja yliopistot valitsevat yli puolet uusista opiskelijoistaan toisen asteen arvosanojen perusteella.

Yliopistoissa tämä tarkoittaa ylioppilaskokeen arvosanoja. Ammattikorkeakouluissa on jatkossa erikseen kiintiöt sekä ylioppilaskokeen arvosanojen että ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella valittaville.

Todistusvalinta on osa laajempaa opiskelijavalintojen uudistusta, jonka tarkoitus on keventää hakuprosessia ja nopeuttaa siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteen opintoihin.

Uudistuksen ensimmäinen osa tuli voimaan keväällä 2018, kun korkeakoulut luopuivat sellaisista pääsykokeista, jotka vaativat opiskelijalta pitkää valmistautumista. Uusi ammattikorkeakoulujen valintakoe noudattaa tätä kaavaa, sillä kokeeseen ei tarvitse lukea ennakkomateriaaleja.

Julkisuudessa on vuosien varrella esitetty huolia siitä, mittaavatko uudet opiskelijavalinnat hakijoiden soveltuvuutta haettavalle alalle yhtä hyvin kuin pitkään käytössä olleet pääsy- ja soveltuvuuskokeet.

– Soveltuvuuden arvioinnin osalta menee usein sekaisin se, mitä sillä tarkoitetaan. Koko amk-valintakoe on soveltuvuutta ammattikorkeakouluopintoihin mittaava koe, Borodavkin sanoo.

Syksyn hauissa hakijoiden soveltuvuutta esimerkiksi sosiaali- ja terveysaloille ei siis testata haastatteluilla tai psykologisin testein. Näille aloille hakevat suorittavat tosin sähköisessä valintakokeessa osion, jossa arvioidaan heidän valmiuksiaan tunnistaa eettisiä tilanteita.

– Olemassaolevia sisältöosioita kehitetään koko ajan ja on mahdollista, että tulevaisuudessa käytettäviä osioita laajennetaan. Mitään varmaa en ajankohdallisesti pysty sanomaan, Borodavkin sanoo.

Syksyn haussa tarjolla lähes 7 000 opiskelupaikkaa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on nyt käynnissä. Yhteishaussa on tänä syksynä tarjolla noin 6 700 opiskelupaikkaa.

Tarjolla olevista 250 koulutusohjelmasta valtaosa on ammattikorkeakoulukoulutuksia. Haku päättyy 18. syyskuuta.

Lue seuraavaksi