Oppilaat saivat samalla osaamisella monta eri arvosanaa – numeroarviointi menee kouluissa uusiksi

Miten opettaja voi päättää kuvataiteen arvosanan, kun jokainen piirtää tavallaan? Helppoa se ei ole edes matematiikassa, sillä arviointikriteerit ovat monimutkaiset ja niitä on liikaa.

arvosanat
Oppilaat piirtävät
7.-luokkalaiset Kaisla Anttonen (vas.) ja Neea Vesterinen alkoivat suunnitella karkkirasialle ulkoasua.Petri Kivimäki / Yle

Luokan ovessa lukee kuvaamataito, vaikka oppiaineen nimi on nykyään kuvataide.

Oppilailla on tehtävänään luoda pakkaus uudelle karamellille. Sitä varten kaikille on jaettu paksuhko paperi, johon on valmiiksi piirretty pakkauksen malli. Oppilaiden pitää miettiä tuotteelle ulkoasu, logo ja nimi.

– Tästä tulee Fazerille karkkiaski. Sen nimeksi tulee Combo, kertoo Riku Kovero.

Vieressä samanlaisen työn parissa ahertaa Tuomas Alitalo. Hän kertoo oppineensa syksyn aikana jo monta asiaa.

– Mitä on on abstrakti ja grafiikka, ja miten niitä tehdään, kertoo Alitalo.

Riku Kovero miettii, mitä hyötyä kuvataiteen opiskelusta peruskoulussa on.

– Jos on taiteellinen ihminen, niin sitten on hyötyä. Mutta jos ei ole taiteellinen, niin sitten ei ole hyötyä.

Arvostelemisen vaikeus

Lappeenrannan Sammonlahden koulun kuvataiteen opettaja Raimo Alaraatikka kertoo, että tyypillisimmät arvosanat kuvataiteesta ovat 7,8, tai 9. Helppoa arvostelu ei kokeneellekaan opettajalle ole.

– Vitsinä voisi sanoa, että se on vähän kuin bingokone, josta katsotaan, onko numero 7, 8 vai 9, naurahtaa Alaraatikka.

Raimo Alaraatikka luokassaan
Raimo Alaraatikka on ollut kuvataiteen opettajana jo yli 20 vuotta. Petri Kivimäki / Yle

Vertaus bingokoneeseen ei silti välttämättä ole kaukaa haettu. Opetushallitus on julkaissut (siirryt toiseen palveluun) kaikkiin oppiaineisiin kriteerit taidoista, jotka oppilaalla pitää arvosanaan 8 olla. Sen kautta opettaja pohtii muita numeroarviointeja.

Arvosanan 8 saadakseen oppilaan pitää kuvataiteessa (siirryt toiseen palveluun) esimerkiksi osata ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisten työvälineiden avulla, osata sanallisesti kertoa havaintojaan taiteesta, ympäristöstä ja visuaalisesta kulttuurista.

Lisäksi hänen pitää osata käyttää kuvailmaisussaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja keinoja sekä osata tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Kuvaus jättää opettajalle paljon tulkinnanvaraa, mikä ei opettajien ammattijärjestön OAJ:n mielestä ole lainkaan hyvä asia.

Arviointikriteerit uusiksi

Opetushallituksen julkaisemat päättöarviointikriteerit eivät OAJ:n mielestä ole onnistuneita. Tämä koskee kaikkia oppiaineita.

– Kriteereissä on paljon ongelmia. Niitä on liikaa ja ne ovat monimutkaisia, sanoo opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (siirryt toiseen palveluun)(Karvi) on havainnut, että matematiikan arvosanoissa voi olla samalla osaamisella jopa kahden numeron heitto. Salo arvioi, että samalla matematiikan osaamisella voi saada jopa neljä eri arvosanaa.

Värikkäitä kyniä
Kuvataide on yläkoulussa pakollinen aine vain 7. luokalla.Petri Kivimäki / Yle

Kun kriteerit eivät toimi, arviointi muuttuu suhteelliseksi.

– Silloin opettajien vertailukohteena toimii se muu oppilasjoukko. Kärjistäen heikommalla osaamisella saa parempia arvosanoja koulussa, jossa oppilaat pärjäävät keskimäärin heikommin. Näin ei saisi olla., sanoo Jaakko Salo

Ongelmaa korjataan parhaillaan opetushallituksen johdolla. Oppilasarviointia kuvaava opetussuunnitelman luku arviointikriteereineen on menossa uusiksi. Aluksi tarkennetaan koko peruskoulua koskevat arvioinnin linjaukset.

– Olemme vaatineet, että kriteerejä pitää karsia. Yhdessä kriteerissä on vaikka kuinka monta asiaa, jolloin tulee paljon tulkintaa. Kriteerien pitää olla yksiselitteisempiä, Salo toteaa.

Kriteerit ovat toistaiseksi käytössä vain arvosanalle 8. OAJ on vaatinut, että kriteerit pitäisi saada joillekin muillekin arvosanoille.

– Kriteerit pitää meidän mielestämme laatia ainakin arvosanalle 5 eli vähimmäisosaamiselle. Nyt onkin jo olemassa linjaus, että päättöarviointiin tulee kriteerit myös arvosanoille 5, 7 ja 9.

Uudet koko peruskoulua koskevat linjaukset on määrä julkaista jo vuodenvaihteessa ja ottaa käyttöön keväällä 2020. Päättöarviointia koskevat kriteerit puolestaan tulevat voimaan vasta kahden vuoden kuluttua.

Oppilaat piirtävät
Riku Kovero (vas.) ja Tuomas Alitalo ovat jo keksineet tuotteillensa nimet. Petri Kivimäki / Yle

Mistä huono arvosana johtuu?

Jos oppilas saa kuvataiteessa arvosanan 6, on kyse yleensä siitä, että oppilaan motoriikassa tai hahmottamisessa on jokin vaikeus. Toinen syy voi olla, että oppilas ei yksinkertaisesti jaksa opiskella.

– Hänellä voi taustoissaan olla joku rasite, että yksinkertaisesti ei jaksa tehdä töitä. Yleensä huonon arvosanan taustalla on aina joku syy.

Hylättyä eli arvosanaa 4 joutuu Alaraatikka antamaan harvoin.

– Nelonen tulee, jos on paljon poissaoloja, työt eivät valmistu tai jäävät kesken tai niitä ei ole aloitettukaan. Silloin ei ole mitään, josta sen paremman numeron antaisi.

Kympit harvinaisia

Melko harvinainen on myös paras arvosana 10.

– Silloin oppilas ylittänyt normaalin odotuksen taidollisesti ja tiedollisesti, kertoo Raimo Alaraatikka.

Alaraatikka muistuttaa, että arviointi ei ole vain numero. Koko lukuvuoden ajan opettaja antaa palautetta ja käy keskustelua oppilaan kanssa muun muassa työn etenemisestä ja aikataulussa pysymisestä.

– Oma osa-alueensa ovat myös ajattelu, digitaidot ja kestävä kehitys. Myös niiden osaamista arvioidaan.

Sammonlahden koulussa kymppejä tulee ehkä tavallista enemmän, sillä koulussa on mahdollista valita taito- ja taidepainotteinen linja. Sinne jo valikoituu ihmisiä, joiden motivaatio on korkea.

Opetteja etsii kaapista tavaraa
Raimo Alaraatikan mukaan arvosanojen antaminen ei kokeneellekaan opettajalle ole helppoa.Petri Kivimäki / Yle

Yksi talvi antaa lopullisen numeron

Kuvataide on pakollinen aine yläkoulussa vain 7. luokalla. Opettajalla onkin iso työ, sillä yhden lukuvuoden aikana pitäisi suurelle osalle oppilaista saada kuvataiteen eväät loppuelämäksi.

– Se on tiivis vuosi ja vähän raskas. Siihen tulee värioppia, kolmiulotteisuus, savimuotoilun perusteet, maalaamisen perusteet ja piirtäminen.

Perinteisen käsillä tekemisen lisäksi myös nykytekniikkaa on opetuksessa mukana, joten oppilaat pääsevät piirtämään myös tietokoneilla ja digitaalisilla piirustusalustoilla.

7. luokan jälkeen kuvataiteen voi valita valinnaisaineeksi.

Jos kuvataidetta ei valitse valinnaisaineeksi, määräytyy peruskoulun päättötodistuksen kuvataiteen numero yhden lukuvuoden eli 7. luokan perusteella. Tämä on Alaraatikan mielestä väärin oppilasta kohtaan.

Piirustus
Karkkirasialle pitää keksiä julkisivu, nimi ja logo. Petri Kivimäki / Yle

– Sen ikäisellä saattaa useampi taitoaineen numero betonoitua päättötodistukseen. Se ei kyllä ole psykologisesti ja nuoren kehityksen kannalta oikein. Kolmessa vuodessa nuorelle tapahtuu paljon, pohtii kuvataideopettaja Raimo Alaraatikka.

Opettajalla ja oppilaalla on suuri vastuu, sillä 7. luokalla saatu numero voi olla ratkaiseva haettaessa esimerkiksi pelialan ammatillisiin opintoihin.

Opiskelupaikka hilkulla

Helsinkiläisen Stadin ammatti- ja aikuisopiston pelialasta vastaavan rehtori Marko Aaltosen mukaan heille media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opintoihin on nyt haettu ensimmäistä kertaa pelkästään todistuksen perusteella.

Ala on erittäin suosittu, minkä takia tasapuolisten pääsykokeiden järjestäminen olisi käytännössä mahdotonta.

Koska hakijoita on paljon, hyvä kuvataiteen numero voi vaikuttaa sisäänpääsyyn.

– Kun todistuksen perusteella opiskelupaikka on hilkulla, on kuviksen numerolla merkitystä. Meillä peliala ei ole niinkään ohjelmointia vaan nimenomaan ilmaisun opiskelua. Opiskelemme sitä, miltä peli näyttää ja miltä hahmot näyttävät, kertoo Aaltonen.

Oppitunti loppumassa
Petri Kivimäki / Yle

Kuvataidetta tarvitaan peruskoulun jälkeen monissa ammateissa haaveili sitten pelisuunnittelijan, muotoilijan tai vaikkapa arkkitehdin ammatista. Stadin ammatti- ja aikuisopiston tekstiili- ja muotialan koulutuspäällikkö Jaana Viitamäki muistuttaa, että esimerkiksi kolmiulotteisuuden osaaminen on myös tekstiilialalla olennaista.

– Ehdottomasti kaikista kädentaidoista on hyötyä. Taidot syntyvät ajan kanssa. Mitä enemmän sitä harjoitellaan, sen paremmat kädentaidot ovat.

Kuvataiteen opettaja Raimo Alaraatikka kehottaa tekemään piirtämisharjoituksia kotona. Esimerkiksi kolmiulotteisuuden piirtäminen vaatii pitkää harjoittelua, ja sen opetteluun Alaraatikka antaa usein myös kotitehtäviä.

Jokaisella oma vahvuutensa

Tälläkin luokalla on oppilaita, jotka eivät omasta mielestään osaa piirtää, koska eivät ole lahjakkaita. Raimo Alaraatikka kuitenkin uskoo, että jokaiselta on kuvataiteessakin oma vahvuusalueensa.

– Jokaisella on joku oma ilmaisukeinonsa. Se ei välttämättä ole piirtäminen, vaan esimerkiksi kuvanveisto ja kolmiulotteisuuden hahmottaminen.

Opettaja opettaa
Luokassa on rauhallista, kun oppilaat keskittyvät töihinsä. Petri Kivimäki / Yle

7.-luokkalaiset Kaisla Anttonen ja Neea Vesterinen ovat saaneet oman rasiansa logon ja värityksen hyvälle alulle.

– Kuvataide on mukavaa, sellaista rentoa, sanoo Kaisla Anttonen

Samaa mieltä on vieressä oleva Neea Vesterinen.

– Tätä voisi olla enemmänkin kuin kaksi tuntia viikossa, sanoo Neea Vesterinen.

Miten pitäisi piirtää, että saa todistukseen arvosanaksi 10?

– Ainakin pitäisi käyttää aikaa. Pitäisi olla yksityiskohtia ja ajatusta sen takana, pohtii Kaisla Anttonen.

Välillä kuvataiteen opettaja Raimo Alaraatikka muistuttaa oppilaita tehtävästä. Tuotepakkauksen pitää olla houkutteleva ja sen pitää erottua muista.

– Muistatte sen tärkeän pinnan eli julkisivupinnan. Se myy tuotetta hyllyssä. Miettikää millainen maailma siinä teidän tuotteessa on, kertoo opettaja oppilailleen.

Piirretty laatikko
Neea Vesterisen karkkirasian nimeksi tulee Kaboom. Petri Kivimäki / Yle

Kuvataide opettaa ymmärtämään

Peruskoulussa on paljon oppiaineita, jotka vaativat sitkeää teoreettista opiskelua. Kuvataiteen opettaja Raimo Alaraatikan mielestä jo vuosikymmeniä trendinä on ollut, että aivoilla pohditaan koko ajan enemmän ja kädet jäävät käyttämättä.

– Taideaineissa laitetaan lainausmerkeissä aivot narikkaan ja otetaan kädet töihin.

Kuitenkin kuvataide on ajattelua, ilmiöiden tarkastelua, visuaalisuuden ymmärtämistä. Se käyttää keinoja, joissa kuluttajalle ei tule selvää, mikä on totta ja tarinaa. Siksi kuvataiteen tunnilla suunnitellaan esimerkiksi karamelliaski.

– Meihin vaikutetaan visuaalisesti niin voimakkaasti, että pitää olla työkaluja, joilla nykymaailmassa pärjää. Mainosten vaikutusten ymmärtäminen voi vaikuttaa siihen, ettei oppilas ole ihan ohjailtavissa tässä maailmassa.

Sammonlahden koulusta maailmalle lähtee joka vuosi oppilaita, jotka löytävät joltain taiteen alueelta itselleen jatko-opintopaikan tai jopa ammatin.

– Se on sitten kohtalo, että hakeutuuko peligraafikoksi vai rupeaako viettämään köyhän taitelijan elämää.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus