1. yle.fi
  2. Uutiset

Liito-oravistaan tunnetun Patolan metsän hakkuut lykkääntymässä

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys saa valittaa suunnitelluista puunkaadoista, linjasi Korkein hallinto-oikeus.

liito-orava
liito-oarvan papanoita puun juurella.
Liito-oravan papanat ovat riisinjyvän kokoisia ja näköisiä. Elina Kaakinen / Yle

Patolan metsäalueen hakkuut Helsingissä ovat lykkääntymässä tai mahdollisesti jopa peruuntumassa.

Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt alueen hakkuista valitusluvan, jota oli hakenut Helsingin luonnonsuojeluyhdistys.

Kun valitus on tehty, KHO voi päätöksellään määrätä metsikön kaadon täytäntöönpanokieltoon.

Taustalla ovat liito-oravahavainnot alueella, jonne oli suunniteltu hakkuita Gasumin kaasuputken siirron takia. Kaasuputken siirto liittyy puolestaan Raide-Jokerin linjaukseen Patolassa.

Aiemmin Uudenmaan Ely-keskus oli hylännyt Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen hakeman hakkuukiellon Patolan metsään, samoin hylkäävän päätöksen teki Helsingin hallinto-oikeus.

Lue seuraavaksi