Droonien käyttö pelastustehtävissä yleistyy, mutta hitaasti

Länsi-Uudellamaalla pelastuslaitos käyttää tarvittaessa poliisin drooneja. Laitteita on myös muutamilla vapaapalokunnilla.

droonit
Läheltä
Yle

Miehittämättömien ilma-alusten eli droonien käyttö yleistyy myös pelastustehtävissä. Uudenmaan pelastuslaitokset näyttävät kuitenkin tulevan kehityksessä jälkijunassa.

Koko maan reilusta paristakymmenestä pelastuslaitoksesta jo yli puolessa on käytössä miehittämättömiä ilma-aluksia, mutta Uudenmaan neljään pelastuslaitokseen niitä ei ole vielä hankittu lainkaan.

Toistaiseksi drooneja on ainoastaan muutamilla vapaapalokunnilla Länsi- ja Itä-Uudellamaalla.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo, että se käyttää tarvittaessa myös poliisin drooneja.

Sopimuspalokuntien drooneista on ollut jo käytännön työssä hyötyä muun muassa maastopalojen kartoittamisessa. Palopäälliköt arvioivat, että drooneista on hyötyä myös esimerkiksi etsintätehtävissä.

Pelastuslaitoksissa kartoitetaan parhaillaan droonien tarvetta ja koulutetaan henkilökuntaa ilma-alusten käyttämiseen pelastustehtävissä.