Killin Voiman vesivoimalaitoksen rakentaminen viivästyy

Hankkeesta on jätetty seitsemän valitusta hallinto-oikeuteen.

rakentaminen
Läheltä
Yle

Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentamista joudutaan odottamaan Ähtärissä vielä pitkään.

Killin Voima sai viime vuoden joulukuussa aluehallintovirastolta luvan rakentaa tippavoimalan, siihen kuuluvat kanavat ja muun muassa sillan ja kalatiet. Päätöksestä kuitenkin valitettiin hallinto-oikeuteen.

Alueen asukkaat ovat olleet huolissaan esimerkiksi kalateiden rakenteista ja niiden juoksutuksesta. Killin Voima muutti lupahakemustaan rantakiinteistöjen omistajien toiveesta.

Yhtiössä uskotaan siitä huolimatta, että valituskierre jatkuu aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Valituksia hallinto-oikeuteen tehtiin seitsemän. Yhden niistä teki Killin Voima itse, koska he haluavat muutoksia lupamääräyksiin.

Killin Voima on jättänyt vastineensa valituksiin elokuun lopussa.