Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät alavireiset – aiempaa harvempi tavoittelee kasvua

Odotukset ovat laskeneet varsinkin kaupan alalla ja rakentamisessa.

pienet ja keskisuuret yritykset
Nainen ostoskorin kanssa kaupassa.
Kaupan alalla odotukset tulevasta ovat vaimeimmasta päästä. Ismo Pekkarinen / AOP

Heikentyneet näkymät taloudessa heijastuvat myös pienten ja keskisuurten eli pk-yritysten arvioihin tulevaisuudesta. Kevääseen verrattuna näkymät ovat heikentyneet, mutta melko vähäisesti, käy ilmi Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrista.

Odotusten heikkeneminen vastaa pitkälle yleistä käsitystä talouden kehityksestä. Talouskasvu on hidastunut Suomessa, ja kehitys on ollut samansuuntainen myös kaikilla keskeisillä markkina-alueillamme, barometrissa todetaan. Sen mukaan tällä hetkellä Suomen talouskasvu on lähinnä yksityisen kulutuksen varassa.

Pk-yrityksistä 27 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 17 prosenttia pelkää niiden heikkenevän.

Toimialoittain tarkasteltuna suurin muutos tapahtui rakentamisessa, jonka saldoluku laski keväästä kuusi yksikköä tasolle viisi. Myös kaikilla muilla päätoimialoilla tapahtui negatiivinen muutos. Korkein saldoluku on palveluissa.

Vaimeinta kehitys on kaupan alalla ja rakentamisessa, joissa molemmissa odotukset puolittuivat keväästä. Rakentamisessa ja kaupassa tilannetta kuvaava saldoluku on selvästi heikompi kuin palveluissa ja teollisuudessa.

Aiempaa harvempi yritys hakee kasvua

Barometrissa kuvaillaan huolestuttavaksi sitä, että ilman kasvutavoitetta olevien yritysten määrä on trendinomaisesti kasvanut.

Tässä barometrissa tällaisten yritysten osuus on jo kivunnut neljännekseen, kun esimerkiksi kolme vuotta sitten osuus oli 16 prosenttia. Myös niiden yritysten osuus, jotka pyrkivät säilyttämään nykyisen asemansa, on kääntynyt laskuun ollen tällä hetkellä 28 prosenttia, kun niiden osuus oli vuosi sitten 33 prosenttia.

Toisaalta nykyisenkin aseman säilyttäminen edellyttää yrityksiltä keskimääräistä kasvua. Teollisuus toimialana erottuu selvästi kasvuhakuisuudessa, sillä 13 prosentilla yrityksistä on tavoite kasvaa selvästi markkinoita nopeammin.

Työllistämisnäkymät synkentyneet

Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin syntyy barometrin mukaan vähemmän uutta työtä.

Lisääntynyt epävarmuus näkyy selvästi: barometrin tulos henkilökunnan määrän kehityksestä on hieman negatiivisempi kuin odotukset yleisestä talouskehityksestä. Edelleenkin suuri enemmistö, eli 70 prosenttia pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilömääränsä.

Alueellisesti heikoimmat näkymät olivat Kymenlaaksossa ja Keski-Suomessa. Työpaikkojen määrän kasvulle nähtiin parhaita mahdollisuuksia Helsingissä, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa.

Tilastokeskus julkaisi elokuun loppupuolella kuluttajien luottamusindikaattorin, jossa kuluttajien luottamus talouteen oli pysynyt heikkona.

Töissä olevat kuluttajat ennakoivat työttömyyden uhan lisääntyneen omalla kohdallaan. Näkemykset yleisestä työttömyystilanteesta näyttivät synkistyneen nopeasti, sillä vielä viime vuoden alkupuoliskolla odotukset olivat erittäin myönteisiä.

Taloustutkimus Oy toteutti syksyn 2019 Pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä kesä- ja heinäkuussa. Kyselyyn vastasi 6 104 suomalaisen pk-yrityksen edustajaa. Barometrin laatimisessa ovat Suomen Yrittäjien lisäksi mukana Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Lue myös:

Suomeen on rakennettu ennätystahtiin uusia koteja – pian vauhti hiipuu, sillä rakennusluvat sukeltavat jo jyrkästi

Saksan talous hyytyy pelottavan jyrkästi – miksi Euroopan talousmoottori köhii ja miten käy Suomelle sen tärkeimmän vientimaan piiputtaessa?