Hämäläiset maatilat ovat intoutuneet rakentamaan

Tilojen investointi-into on lisääntynyt etenkin lypsykarjataloudessa ja lihatuotannossa.

maatilat
Läheltä
Yle

Hämäläisten maatilojen investointi-into on kasvussa.

Hämeen ely-keskus on myöntänyt alkuvuoden aikana maatiloille kaikkiaan 10 miljonaa euroa investointitukia. Isäntien ja emäntien investointihalukkuus on lisääntynyt merkittävästi viime vuodesta etenkin lypsykarja- ja lihakarjatiloilla.

Navettarakentamiseen tukia on annettu tänä vuonna 5,65 miljoona euroa ja lihakarjatalouteen lähes 2 miljoonaa euroa.

Ely-keskuksen maaseutuyksikön päällikkö Kari Kivíkko arvioi, että taustalla on patoutunutta investointitarvetta ja EU:n ohjelmakausien taitteessa hakemukset yleensäkin lisääntyvät.