1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hämeenkylmänkukka

Hämeenkylmänkukan suojelemiseksi jatketaan töitä Hattulassa ja Hämeenlinnassa

Hämeenkylmänkukka on Kanta-Hämeen maakuntakukka.

Rauhoitetun ja erittäin uhanalaisen hämeenkylmänkukan säilymiseksi on tehty töitä. Kuva: Anne-Maria Niskanen / Yle

Metsähallitus jatkaa erittäin uhanalaisen hämeenkylmänkukan esiintymien hoitotöitä Hattulassa ja Hämeenlinnassa.

Hattulassa kohteena on Kyöpelinvuoren-Fagerinmäen ja Hämeenlinnassa Matinsillan esiintymät. Molemmat hoitokohteet ovat Natura-alueilla.

Metsähallituksen mukaan kohteissa parannetaan hämeenkylmänkukan kasvupaikkojen olosuhteita. Tavoitteena on varmistaa hämeenkylmänkukan säilyminen ja lisääntyminen alueella.

– Fagerinmäen-Kyöpelinvuoren Natura-alueeseen kuuluvalla Emminkankaan luonnonsuojelualueella poistetaan humuskerrosta ja paljastetaan kivennäismaata ja tehdään pienimuotoista puuston käsittelyä. Matinsillan alueella raivataan varjostavaa puustoa sekä tehdään kivennäismaalaikkuja, kertoo Metsähallituksen Luontopalveluiden erikoissuunnittelija Ari Lahtinen.

Sekä Hattulan että Hämeenlinnan kohteilla on tehty jo aiemmin PaahdeLIFE-hankkeessa vastaavanlaisia toimia hämeenkylmänkukan esiintymien turvaamiseksi vuosien 2015-2016 aikana.

Lahtisen mukaan alueille on myös lisätty hämeenkylmänkukkaa istutuksin ja kylvöin. Nyt tehtävillä töillä täydennetään näitä aiemmin tehtyjä töitä.

Kasvi on rauhoitettu, erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava laji, joka sisältyy myös EU:n luontodirektiivin liitteisiin II ja IV. Suurimpana syynä hämeenkylmänkukan taantumiselle on kasvupaikkojen sulkeutuminen ja rehevöityminen.